Rejestracja badań w ClinicalTrials.gov

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w frontpage

 

Uprzejmie informujemy, iż w skutek obowiązku wynikającego z Section 801 of the Food and Drug Administration Amendments Act, zagraniczne wydawnictwa, w szczególności te, które posiadają siedzibę w  Stanach Zjednoczonych, wymagają od sponsora lub głównego badacza rejestracji badań klinicznych, rozumianych zgodnie z definicją* Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) w rejestrach publicznych, zatwierdzonych i akceptowanych przez WHO lub Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych (ICMJE), w celu wymiany informacji i współpracy w zakresie ustalenia najlepszej praktyki klinicznej w ramach sieci rejestrów "The WHO Registry Network".

 

            Akceptowalne rejestry to:

 

1.      www.anzctr.org.au

 

2.      www.clinicaltrials.gov

 

3.      www.ISRCTN.org

 

4.      www.umin.ac.jp/ctr/index/htm

 

5.      www.trialregister.nl

 

6.      https://eudract.ema.europa.eu/

 

 

Zgodnie z zaleceniami podmiotów tworzących ww. rejestry, dotyczącymi tworzenia jednego konta dla rejestracji badań prowadzonych w danym ośrodku badawczym, dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach utworzono konto Protocol Registration and Results System (PRS) w Clinical Trials Registry.

 

W celu założenia konta dostępowego w systemie umożliwiającego rejestrację badań, uprzejmie prosimy badaczy o  kontakt pracownikiem Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM – Panem mgr Grzegorzem Wszelakim na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., który umożliwi Państwu dostęp do ww. konta. Informuję jednocześnie, że realizowane będą wyłącznie zgłoszenia przesyłane z adresów email w domenie @sum.edu.pl

 

 

 

*"Badanie kliniczne to jakiekolwiek badanie prospektywne, w którym włącza się człowieka lub grupę ludzi do jednego lub większej liczby "interwencji" związanych ze zdrowiem w celu oceny wpływu na ich zdrowie [...] Interwencje obejmują, ale nie są ograniczone do leków, komórek i innych produktów biologicznych, zabiegów chirurgicznych, procedur radiologicznych, urządzeń, zabiegów behawioralnych, zastosowania zmiany procedur w opiece medycznej, profilaktyki zdrowotnej, itp.".

 

Kurs on-line „Badania inicjowane przez naukowców – KNOW HOW (Investigator Initiated Trials)”

Joanna Rozbicka włącz . Opublikowano w frontpage

Uprzejmie informujemy, że Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej UJCM w Krakowie planuje przeprowadzenie szkolenia w formie kursu on-line dotyczącego  organizacji badań naukowych pt. „Badania inicjowane przez naukowców – KNOW HOW (Investigator Initiated Trials)”.

Kurs będzie realizowany w formie dwunastu webinarów on-line w okresie od września do grudnia 2016 r. Udział w kursie jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem www.momt.uj.edu.pl w terminie do 12 września 2016 r. 

Cykl spotkań ma za zadanie stworzyć społeczność praktyków zogniskowaną wokół tematyki projektów naukowych prowadzonych i inicjowanych na terenie całego kraju, w tym badań translacyjnych, klinicznych i wdrożeniowych, oraz wykorzystanie istniejącego potencjału naukowo - badawczego do zwiększenia liczby wieloośrodkowych, międzynarodowych projektów naukowych inicjowanych i koordynowanych przez badaczy z całej Polski.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są pod adresem: www.momt.uj.edu.pl/investigator_initiated_trials_know_how_ac6.html.

Umowa statutowa na rok 2016 - jak i kiedy otworzyć? Jak wypełniać?

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22.10.2010 r. z późn. zm:

 

Wnioskodawcy, którym przyznano środki finansowe na realizację zadania badawczego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, zobowiązani są do przekazania do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej kompletu dokumentów do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej, tj. 4 tygodnie od posiedzenia Senackiej Komisji ds. Nauki SUM, które odbędzie się w dniu 16.05.2016 roku – do 13.06.2016 r.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o przekazanie wypełnionych, wszystkich wymaganych do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej formularzy, zgodnie z poniższą instrukcją uzupełnienia.

Umowa o realizację pracy statutowej w 2016 r.

Wykonawca składa wypełnione formularze umowy o realizację pracy statutowej4 egzemplarzach + dokumenty dotyczące realizacji Umowy.

 W umowie o realizację pracy statutowej wypełnić należy:

♦ tytuł, imię i nazwisko osoby realizującej zadanie badawcze,

pełną nazwę jednostki organizacyjnej,

pełną nazwę Wydziału,

♦ wybrać i zaznaczyć jedną dziedzinę naukową, w ramach której mieści się realizowane zadanie badawcze,

zaznaczyć czy zadanie badawcze, jest z zakresu biotechnologii i nanotechnologii,

♦ zaznaczyć czy zadanie badawcze, będzie realizowane w Centrum Medycyny Doświadczalnej,

♦ § 1 ust. 1 – nazwa zadania badawczego, dokładnie ta sama, co zgłoszona we wniosku do WKN,

♦ § 1 ust. 2 – data decyzji, dokładna wysokość przyznanych środków,

♦ § 2 ust. 1 – ta sama kwota, co w § 1 ust. 2

♦ podpis + pieczęć imienna, w miejscu dla Wykonawcy.

I. Dokumenty dotyczące realizacji Umowy:

1.Kalkulacja wstępna – składana wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planowanej do zakupu aparatury, nakładów na wykonanie zadania badawczego – 4 egz.;

2.Harmonogram pracy - składany wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planu – 4 egz.;

3.Kalkulacja wynikowa – składana w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9;

4.Wykaz Zespołu Badawczego – składany wraz z projektem Umowy oraz przy każdej zmianie personalnej osób realizujących pracę naukowo-badawczą – 4 egz.;

5.Oświadczenie - stanowiące Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2010 Rektora SUM z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Śląskim Uniwersytecie MedycznymKatowicach, składane wraz z projektem Umowy – 1 egz.;

6.Zgoda komisji etycznej właściwej ds. doświadczeń na zwierzętach – składanaz projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo badawcza – 1 egz.;

7.Pozytywna opinia komisji bioetycznej właściwej ds. eksperymentów medycznych – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo –badawcza – 1 egz.;

8.Zgoda Ministra Środowiska – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli realizowana praca naukowo-badawcza dotyczy zwierząt genetycznie zmodyfikowanych – 1 egz.;

9.„Zapotrzebowanie na dostawy i usługi” na zakup aparatury naukowo-badawczej lub sprzętu zgodnie z planem określonym w Kalkulacji wstępnej – składane wraz z projektem Umowy oraz, za każdym razem, w przypadku jej zmiany – 1 egz.;

10.Upoważnienie pracownika naukowo-dydaktycznego do realizacji pracy naukowo-badawczej – składane wraz z projektem Umowy – 4 egz.;

WSZYSTKIE POTRZEBNE FORMULARZE ZNAJDUJĄ SIĘ W „PLIKACH DO POBRANIA”

 

Umowa młodego naukowca na rok 2016 - jak i kiedy otworzyć? Jak wypełniać?

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22.10.2010 r. z późn. zm:

 

Wnioskodawcy, którym przyznano środki finansowe na realizację zadania badawczego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, zobowiązani są do przekazania do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej kompletu dokumentów do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej, tj. 4 tygodnie od posiedzenia Senackiej Komisji ds. Nauki SUM, które odbędzie się w dniu 16.05.2016 roku – do 13.06.2016 r.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o przekazanie wypełnionych, wszystkich wymaganych do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej formularzy, zgodnie z poniższą instrukcją uzupełnienia.

 

Umowa o realizację pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca w 2016 r.

 

Wykonawca składa wypełnione formularze umowy o realizację pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca w 4 egzemplarzach + dokumenty dotyczące realizacji Umowy.

 

W umowie o realizację pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca wypełnić należy:

 

♦ tytuł, imię i nazwisko osoby realizującej zadanie badawcze,

pełną nazwę jednostki organizacyjnej,

pełną nazwę Wydziału,

♦ wybrać i zaznaczyć jedną dziedzinę naukową, w ramach której mieści się realizowane zadanie badawcze,

zaznaczyć czy zadanie badawcze, jest z zakresu biotechnologii i nanotechnologii,

♦ zaznaczyć czy zadanie badawcze, będzie realizowane w Centrum Medycyny Doświadczalnej,

♦ § 1 ust. 1 – nazwa zadania badawczego, dokładnie ta sama, co zgłoszona we wniosku do WKN,

♦ § 1 ust. 2 – data decyzji, dokładna wysokość przyznanych środków,

♦ § 2 ust. 1 – ta sama kwota, co w § 1 ust. 2

♦ podpis + pieczęć imienna, w miejscu dla Wykonawcy.

 

Dokumenty dotyczące realizacji Umowy:

1.Kalkulacja wstępna – składana wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planowanej do zakupu aparatury, nakładów na wykonanie zadania badawczego - 4 egz.;

2.Harmonogram pracy - składany wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planu egz.;

3.Kalkulacja wynikowa – składana w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9;

4.Oświadczenie - stanowiące Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2010 Rektora SUM z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Śląskim Uniwersytecie MedycznymKatowicach, składane wraz z projektem Umowy - 1 egz.;

5.Zgoda komisji etycznej właściwej ds. doświadczeń na zwierzętach – składanaz projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo badawcza - 1 egz.;

6.Pozytywna opinia komisji bioetycznej właściwej ds. eksperymentów medycznych – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo –badawcza - 1 egz.;

7.Zgoda Ministra Środowiska – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli realizowana praca naukowo-badawcza dotyczy zwierząt genetycznie zmodyfikowanych - 1 egz.;

8.„Zapotrzebowanie na dostawy i usługi” na zakup aparatury naukowo-badawczej lub sprzętu zgodnie z planem określonym w Kalkulacji wstępnej – składane wraz z projektem Umowy oraz, za każdym razem, w przypadku jej zmiany - 1 egz.;

 

WSZYSTKIE POTRZEBNE FORMULARZE ZNAJDUJĄ SIĘ W „PLIKACH DO POBRANIA”

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker