Kalkulacja wynikowa w pracach statutowych, pracach realizowanych przez młodych naukowców i doktorantów

włącz . Opublikowano w Aktualności

Uprzejmie informujemy, że:

♦ dla umów zawartych z dotacji 2013 r. Kalkulację wynikową należy złożyć w terminie: 30 dni po zakończeniu umowy (§2 ust. 7 umowy o realizację pracy statutowej; pracy realizowanej przez młodego naukowca; pracy realizowanej przez doktoranta), tj.: 30.01.2015 r.

Formularze Kalkulacji wynikowej dostępne są na stronie Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM w zakładce Pliki do pobrania.

Pismo Prorektora ds. Nauki SUM ws. kalkulacji wynikowej

 

♦ dla umów zawartych z dotacji 2014 r. kalkulację wynikową składa się w terminie 60 dni po zakończeniu umowy (§2 ust. 6 umowy o realizację pracy statutowej; pracy realizowanej przez młodego naukowca; pracy realizowanej przez doktoranta).

Sprawozdania z prac: statutowych, doktorantów, młodych naukowców

włącz . Opublikowano w Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dziale sprawozdawczość i w plikach do pobrania, zostały zamieszczone formularze sprawozdań z realizacji prac: statutowych, doktorantów i młodych naukowców z realizacji umów zawartych w 2013 r., a także stosowne pismo przewodnie Prorektora ds. Nauki.

Sprawozdania z prac statutowych; młodych naukowców, doktorantów zawartych w 2012 r. II etap

włącz . Opublikowano w Aktualności

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 48/2010 Senatu SUM z dnia 22.12.2010 r. w sprawie "Zasad oceny realizacji prac statutowych oraz zadań badawczych realizowanych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w Wydziałach SUM", zbliża się termin składania sprawozdań z II etapu realizacji prac statutowych, doktorantów i młodych naukowców zawartych w 2012 r., który przypada na dzień 30 listopada br.

Każdy Kierownik projektu zostanie indywidualnie powiadomiony o konieczności złożenia sprawozdania. Kierownicy projektów, których prace zostały rozliczone definitywnie w I etapie, nie otrzymają powiadomienia.

W najbliższym czasie zostanie zamieszczone pismo Prorektora ds. Nauki, a także obowiązujący formularz sprawozdania.

Dream CHemistry Award

włącz . Opublikowano w frontpage

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie organizuje konkurs Dream Chemistry Award na najciekawszy naukowy projekt z zakresu chemii i jej pogranicza z fizyką, biologią, medycyną lub inżynierią materiałową.

Dream Chemistry Award to konkurs adresowany do naukowców z całego świata, w wieku przed ukończeniem 36 lat, którzy obronili doktorat w 2006 roku lub później.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest nominowanie kandydata przez naukowca z tytułem doktora lub wyższym i przynajmniej 20-letnim stażem w naukach ścisłych/przyrodniczych, liczonym od daty publikacji pierwszej pracy naukowej.

Termin nadsyłania nominacji upływa 30 września.

Zaś zgłoszenia kandydatów można przesyłać do 31 października tego roku.

 

Szczegóły dostępne na:

http://www.termedia.pl/Konkurs-dla-naukowcow-marzycieli,9924.html

 

 

http://ichf.edu.pl/press/2013/07/IChF130703a_PL.pdf

 

Zawieranie umów statutowych, przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich z dotacji 2013 roku

włącz . Opublikowano w Aktualności

Uprzejmie informujemy, że są dostępne w zakładce "pliki do pobrania" niezbędne formularze potrzebne do uruchomienia przyznanych środków finansowych na realizację prac statutowych, zadań realizowanych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich z dotacji 2013 r.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na §2 ust. 5 zawarty w umowach stanowiący, że "Zapotrzebowanie na dostawy i usługi" na zakup aparatury i sprzętu, Wykonawca składa wraz z "kalkulacją wstępną", o której mowa w § 1 ust. 5 pkt 1. Oznacza to, że w przypadku planowania zakupu aparatury i sprzętu, wraz z wypełnionymi i podpisanymi dokumentami należy złożyć stosowne zapotrzebowanie na zakup sprzętu.

W przypadku korekty kalkulacji wstępnej, należy również takie zapotrzebowanie na zakup sprzętu dołączyć.

Przypominamy, że jeżeli realizowana praca wymaga zgody właściwej komisji etycznej, należy taką zgodę  (kopię w 1 egz.) dołączyć.

Umowę, kalkulację, harmonogram należy przygotować w 3 egz., natomiast załącznik Nr 2 do Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym w SUM w 1 egz.

Podpisane i dokładnie wypełnione dokumenty należy składać lub wysyłać do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, pok. nr 514.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker