Wniosek

włącz . Opublikowano w Utrzymanie potencjału badawczego (praca statutowa)

1.Środki finansowe na utrzymanie potencjału badawczego Wydziałów SUM na dany rok kalendarzowy przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie dotacji podmiotowej.

2.Wnioski o finansowanie zadań badawczych w ramach tej dotacji mogą składać Kierownicy jednostek organizacyjnych (katedr, klinik, zakładów itp.) na działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych tych jednostek.

3.Osoby uprawnione składają wnioski do Dziekanów Wydziałów SUM, na formularzach dostępnych na stronie internetowej SUM, w terminie do dnia 31 maja w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji.

4. Wnioski podlegają ocenie Dziekana Wydziału, Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Senackiej Komisji ds. Nauki.


Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker