Sprawozdania

włącz . Opublikowano w Utrzymanie potencjału badawczego (praca statutowa)

 

  1. Osoba, której przyznano dotację na realizację zadania badawczego w ramach działalności statutowej, zobowiązana jest, zgodnie z zawartą umową, do rozliczenia się merytorycznego i finansowego z realizacji tego zadania, poprzez złożenie sprawozdania. Uchwała Senatu dopuszcza składanie sprawozdań w trzech etapach.
  2. Sprawozdania składa się do Wydziałowych Komisji ds. Nauki, które dokonują ich oceny.
  3. Od rozstrzygnięć Wydziałowych Komisji ds. Nauki przysługuje odwołanie do Senackiej Komisji ds. Nauki.
  4. Aktualne formularze sprawozdań do kolejnych etapów oceny zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej SUM w zakładce „Nauka - Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej - pliki do pobrania"

Sprawozdania z prac statutowych składa się w 1 egz. zgodnie z  Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 18/2016 Senatu SUM z dnia 24 lutego 2016 r. do właściwej Wydziałowej Komisji ds. Nauki w 3 etapach:

pierwszy etap przypada na dzień 12 lutego następnego roku kalendarzowego,
tj. 1,5 miesiąca po zakończeniu roku, na który przyznawana jest dotacja,

drugi etap przypada na dzień 31 października następnego roku kalendarzowego, tj. 10 miesięcy po zakończeniu roku, na który przyznana była dotacja,

trzeci etap przypada na dzień 30 listopada kolejnego roku kalendarzowego, tj. 23 miesiące po roku, na który przyznana była dotacja.

Aktualnie obowiązujące formularze sprawozdań dostępne są w plikach do pobrania.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker