Zasady podejmowania współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z partnerem zagranicznym

włącz . Opublikowano w Inne kategorie

  1. Współpraca międzynarodowa prowadzona jest na podstawie umów lub porozumień zawartych z zagranicznymi jednostkami naukowymi.
  2. O zawarcie umowy pomiędzy SUM i taką jednostką występuje zainteresowany pracownik Uczelni do Prorektora ds. Nauki, określając przedmiot umowy i zakres planowanej współpracy.
  3. W oparciu o zawarte umowy lub porozumienia, pracownicy Uczelni mogą uzyskać dofinansowanie wyjazdu do partnera zagranicznego w celach naukowych lub szkoleniowych.
  4. Dział ds. Nauki prowadzi obsługę administracyjną w zakresie zawieranych umów oraz prowadzi ich rejestr.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker