Lokalna komisja etyczna ds. doświadczeń na zwierzętach

Juraszczyk Aleksandra włącz . Opublikowano w Komisje Etyczne SUM

 

Terminarz posiedzeń
15.11.2017 13.12.2017                 

 

 UWAGA

Sekretariat Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach w dniach 20-22.11.2017 r. będzie nieczynny. Wnioski należy składać od dnia 23.11.2017 r.W sprawach dotyczących Komisji Bioetycznej SUM korespondencję e-mail należy kierować w dniach 20-22.11.2017 dodatkowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 II. Mając na uwadze art. 78 ust 1 i art. 79 ust. 2ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 266 z późn. zm.) przypomina się, że z dniem 01.01.2018 r. tracą ważność zgody wydane na podstawie ustawy o doświadczeniach na zwierzętach z roku 2005, nawet jeśli okres, na który wydano zgodę byłby dłuższy.

Nie oznacza to jednak braku możliwości dokończenia doświadczeń, które rozpoczęto a nie zakończono przed upływem w/w terminu.

Aby dokończyć rozpoczęte procedury zgodnie z obowiązującym prawem niezbędne jest otrzymanie zgody na ich kontynuację. Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczen na Zwierzętach stanęła na stanowisku, iż w każdym takim przypadku należy przygotować nowy wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia  na  zwierzętach,  który  zostanie  oceniony  przez  właściwą  Lokalną  Komisję  do  Spraw  Doświadczeń  na  Zwierzętach,  w  oparciu  o obowiązujące przepisy prawne. W przygotowywanym wniosku należy zamieścić adnotację, że opisywane procedury sa kontynuacją eksperymentu  przeprowadzanego na podstawie zgody nr......, z dnia....., która z końcem 2017 r. traci ważność. Należy podać również informację o liczbie zwierząt dotąd wykorzystanych (z uwagi na możliwość pojawienia się ewentualnych wątpliwości co do liczebności grup).

 

 Przepisy prawne obowiązujące od dnia 27.05.2015

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli

Przepisy Prawne uchylone w dniu 27.05.2015 oraz wydane na podstawie Ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późn.zm.)

 1. Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późn.zm.) - uchylona z dniem 27.05.2015
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (D z. U. Nr 153, poz. 1275) - uchylone w dniu 27.05.2015
 3. Rozporządzenie  Ministra  Nauki  i  Informatyzacji  z  dnia  29  lipca 2005 roku  w  sprawie  kwalifikacji  osób nadzorujących   doświadczenie   na   zwierzętach,  przeprowadzających   doświadczenie  i  uczestniczących  w doświadczeniu oraz wzoru zezwolenia indywidualnego dla osób przeprowadzających doświadczenia (Dz. U. Nr 153, poz. 1273) - uchylone w dniu 27.05.2015
 4. Rozporządzenie  Ministra  Nauki  i  Informatyzacji  z  dnia  29  lipca  2005  roku  w  sprawie  wzoru  wniosku  o wpisanie do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. Nr 153, poz. 1274) - uchylone w dniu 27.05.2015
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie kwalifikacji osób sprawującymi opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi oraz osób sprawującymi nadzór nad tymi osobami (Dz. U. Nr 121, poz. 835) - uchylone w dniu 27.05.2015
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt naczelnych

 

Skład Komisji


Skład Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach:

Przewodniczący: dr hab. Urszula Cegieła
Z-ca Przewodniczącego: dr hab. Halina Jędrzejowska-Szypułka
Członkowie: dr hab. Weronika Rupik, dr Inga Mrzyk, mgr Aleksandra Burek, mgr Ewa Pendzich,  Katarzyna Kleczko, dr Tomasz Cichoń, dr Tomasz Sawczyn, mgr Kamil Gałązka, Michael Bizuk

 

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (poz. 630) właściwość miejscowa Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Katowicach:

obszar województwa śląskiego

 

 Wykaz jednostek przyporządkowanych do Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach do dnia 26.05.2015 r.


 1. Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie - nr 003
 2. Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Katowicach - nr 010
 3. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach - 073
 4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach:
  • Wydział Lekarski w Katowicach - nr 075
  • Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu - nr 0113
  • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu - nr 084
  • Centrum Medycyny Doświadczalnej - nr 0104
  • Wydział Zdrowia Publicznego - nr 0149
 5. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach - nr 0150

 

Aktualności:

 Bardzo ważne:

 Mając na uwadze art. 78 ust 1 i art. 79 ust. 2ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 266 z późn. zm.) przypomina się, że z dniem 01.01.2018 r. tracą ważność zgody wydane na podstawie ustawy o doświadczeniach na zwierzętach z roku 2005, nawet jeśli okres, na który wydano zgodę byłby dłuższy.

Nie oznacza to jednak braku możliwości dokończenia doświadczeń, które rozpoczęto a nie zakończono przed upływem w/w terminu.

Aby dokończyć rozpoczęte procedury zgodnie z obowiązującym prawem niezbędne jest otrzymanie zgody na ich kontynuację. Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczen na Zwierzętach stanęła na stanowisku, iż w każdym takim przypadku należy przygotować nowy wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia  na  zwierzętach,  który  zostanie  oceniony  przez  właściwą  Lokalną  Komisję  do  Spraw  Doświadczeń  na  Zwierzętach,  w  oparciu  o obowiązujące przepisy prawne. W przygotowywanym wniosku należy zamieścić adnotację, że opisywane procedury sa kontynuacją eksperymentu  przeprowadzanego na podstawie zgody nr......, z dnia....., która z końcem 2017 r. traci ważność. Należy podać również informację o liczbie zwierząt dotąd wykorzystanych (z uwagi na możliwość pojawienia się ewentualnych wątpliwości co do liczebności grup).

Nowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW):

            dotyczące OCENY RETROSPEKTYWNEJ pod adresem:

 

 • W dniu 17.02.2016 r. odbyło się inaguracyjne posiedzenie Lokalnej Komisji Etycznej do Sparw Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach powołanej od dnia 01.02.2016 r. na 4-letnią kadencję
 • Z dniem 8.12.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji Dz.U. 2015 poz. 1934
 • z dniem 27.05.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 15.01.2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 266)

 

 

 

Informacje


 

 

Pomocne linki:


 1.  Zamkniete użycie GMO
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

 

 

 Nowe formularze wniosków:

na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.bip.nauka.gov.pl/krajowa-komisja-etyczna-ds-doswiadczen-na-zwierzetach/

zamieszczono nowe formularze wniosków o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach wraz z instrukcją wypełniania oraz wzorem nietechnicznego streszczenia doświadczenia.

Na stronie Ministerstwa zamieszczono również:

 

Wzór wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie nowych lub zmodyfikowanych pojedynczych czynności lub całych procedur w doświadczeniu na zwierzętach

 

 

 

Formularze wniosków ważne do dnia 26.05.2015


 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku należy zapoznać się z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie prowadzenia doświadczeń na zwierzętach

Kompletne wnioski należy składać w Sekretariacie LKE w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, pok. 511, w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), w terminie 14 dni przed datą posiedzenia Komisji

Uwaga:

 1. Wniosek wypełnia się w formacie Word, czcionką Times New Roman, wielkość czcionki - 12, odstęp między wierszami - półtora;
 2. Wniosek powinien być napisany językiem zrozumiałym dla wszystkich członków lokalnej komisji etycznej.
 

 

Kontakt


Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

tel. (32) 208-36-42 fax (32) 208-36-05 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
sekretarz komisji: - mgr Aleksandra Juraszczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker