Pracownicy Działu

włącz . Opublikowano w Menu główne

Imię i Nazwisko

Zakres pracy

mgr Beata Chmielewska

Kierownik Działu


tel. 32 2083689
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Koordynacja realizacji zadań przez Dział ds. Nauki
i Współpracy Międzynarodowej

mgr Ewa Szczubiał

Z-ca Kierownika Działu


tel. 32 2083689
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

♦ specjalistyczne usługi badawcze

♦ usługi badań diagnostycznych

mgr inż. Monika Mielcarz
tel. 32 2083540
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

♦ Sprawy związane z wnioskowaniem o finansowanie ze środków MNiSW inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, infrastruktury informatycznej i inwestycji budowlanych, zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę;
♦ Zawieranie krajowych porozumień o współpracy naukowo-badawczej,
♦ Sprawy związane z finansowaniem przez SUM przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego pracownikom Uczelni w innych jednostkach,
♦ Finansowanie druku prac habilitacyjnych,

♦ Świadoma Donacja Zwłok

mgr Łukasz Jarosiński
tel. 32 2083690
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


♦ specjalistyczne usługi badawcze

♦ usługi badań diagnostycznych

mgr Natalia Czeczotka
tel. 32 2083642  fax. 32 2083694
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

♦ obsługa Komisji Bioetycznej SUM w zakresie badań 
   naukowych SUM

♦ Sekretarz Lokalnej Komisji  Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach z siedzibą w SUM

mgr Marzena Owczarczyk-Pośpiech
tel. 32 2083540
mowczarczyk-pospiech
@sum.edu.pl

♦ zgłoszenia patentowe

stypendia i konkursy finansowane przez MNiSW i inne jednostki

♦obsługa administracyjna zadań związanych z infrastrukturą naukowo-badawczą,  wtym laboratoriami badawczymi

mgr Joanna Rozbicka
tel. 32 2083531

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

♦ obsługa administracyjna Prorektora ds. Nauki
♦ stypendia i konkursy finansowane przez MNiSW i inne jednostki
♦ prowadzenie ewidencji oświadczeń o wykonywaniu
w ramach stosunku pracy czynności noszących znamiona pracy twórczej

Wnioskowanie, rozliczanie i raportowanie Działalności Upowszechniającej Nauki

Kontrola formalna sprawozdawczości merytorycznej z realizacji zadań badawczych w ramach działalności statutowej na Wydziałach SUM

mgr Katarzyna Kasprzak
tel. 32 2083553

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

              


 opłaty zjazdowe finansowane z prac statutowych/młodych naukowców/doktorantów

♦ wnioskowanie i raportowanie środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego

♦obsługa formalna przyjmowania gości z zagranicy

mgr Agnieszka Pradella
tel. 32 2083546  fax. 32 2083694
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

♦ obsługa Komisji Bioetycznej SUM w zakresie badań 
  realizowanych przez pracowników SUM na zlecenie 
  przez podmioty zewnętrzne

mgr Klaudia Libront
tel. 32 2083553
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

♦ Sekretarz Senackiej Komisji ds. Nauki

♦ dla WLZ w Zabrzu oraz WF w Sosnowcu:

- utrzymanie potencjału badawczego (prace statutowe)

- rozwój młodych naukowców i doktorantów

- umowy cywilno-prawne zawierane z podwykonawcami

w celu realizacji ww. prac

mgr Danuta Prokop
tel. 32 2083553
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

dla WLK w Katowicach, WNoZ w Katowicach oraz WZP

w Bytomiu:

- utrzymanie potencjału badawczego (prace statutowe)

- rozwój młodych naukowców i doktorantów

-umowy cywilno-prawne zawierane z podwykonawcami

w celu realizacji ww. prac

współpraca międzynarodowa

mgr Ewelina Święszek
tel. 32 2083690
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

♦ zamawianie usług na potrzeby realizacji prac naukowo-badawczych

 

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker