„ROVING SEMINARS” CYKL MIĘDZYNARODOWYCH SEMINARIÓW EKSPERCKICH NA TEMAT OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w Zgłoszenia patentowe - aktualności

Politechnika Śląska jest współorganizatorem przedsięwzięcia
w ramach międzynarodowych seminariów eksperckich tzw.: „Roving Seminars” poświęconych ochronie własności intelektualnej za granicą, które odbędą się na trzech wybranych polskich Uczelniach: w Krakowie, Gliwicach i we Wrocławiu.

Seminarium będzie miało miejsce w dniu 24.01.2018r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 A.

Celem udziału w spotkaniu jest przybliżenie słuchaczom tematu wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,  znaków towarowych oraz skutecznej ich ochrony na konkurencyjnych rynkach. Poruszone zostaną również tematy dotyczące procedur ochronnych, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) oraz przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP). Wykłady dotyczyć będą także madryckiego systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych.

Udział w seminariach jest bezpłatny.

Jednakże ze względu na wymogi organizacyjne Urzędu Patentowego RP uczestnicy muszą dokonać rejestracji on-line pod adresem:

https:// www.uprp.pl/roving-seminars-2018

Jak zgłosić projekt wynalazczy w UPRP lub innym właściwym urzędzie?

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Zgłoszenia patentowe - aktualności

W przypadku powstania wyników badań, które mogą stanowić projekt wynalazczy, w ramach:

a)       realizacji obowiązków polegających na świadczeniu pracy noszącej znamiona pracy twórczej przez pracownika Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

b)      umowy zawartej pomiędzy Uczelnią a studentem, doktorantem,

c)       umowy zawartej z inną osobą nie pozostającą z Uczelnią w stosunku pracy,

Twórcy rozwiązania zobowiązani są do przekazywania w tym zakresie pisemnej informacji JM Rektorowi SUM.

Dokumentem zgłoszeniowym jest Formularz zgłoszeń projektów wynalazczych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia JM Rektora SUM Nr 57/2017 z dnia 04.05.2017 r.). Podpisany formularz można przesłać pocztą tradycyjną na adres Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

Należy zwrócić uwagę, że ochronie podlegają jedynie konkretne rozwiązania - plany, ogólne koncepcje nie podlegają ochronie. Wiele pomocnych informacji w tym zakresie znajdą Państwo na stronie Urzędu Patentowego RP (UPRP): www.uprp.pl, lub w Poradniku wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym; Wydanie II uzupełnione; pod redakcją Andrzeja Pyrża, udostępnionym przez UP RP na stronie:

                                 https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/25/23/25239/PORADNIK_WYNALAZCY_INTERNET.pdf

Zabezpieczenie ochrony intelektualnej wymaga od Twórcy:

1)       zachowania poufności,

2)       przekazania Uczelni wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji,

3)       powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników,

4)       współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych

– nie dłużej niż przez okres przysługiwania praw Uczelni.

Ponadto, Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z usług rzecznika patentowego. Rzecznik patentowy będzie prowadził dalszą procedurę przed UP RP (lub innym właściwym urzędem), w tym przygotuje w porozumieniu z Twórcami dokumentację zgłoszeniową. Po ustaleniu ostatecznego kształtu dokumentacji zgłoszeniowej, rzecznik dokona zgłoszenia projektu wynalazczego w Urzędzie Patentowym.

Jeżeli Urząd uzna, iż zgłoszone rozwiązanie zasługuje na udzielenie patentu, ochrona wynalazku ma moc obowiązującą od dnia zgłoszenia.

Dane rozwiązanie nie może zostać ujawnione przed zgłoszeniem, zarówno w akademickim, czy branżowym środowisku, na wystawach, w ofertach handlowych, prezentacjach, czy prasie.

Obsługę administracyjną w zakresie zgłoszeń projektów wynalazczych zapewnia Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej z podległością merytoryczną do Prorektora ds. Nauki (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 32 208-35-40).

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Prorektor ds. Nauki SUM w Katowicach

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker