SKŁADANIE WNIOSKÓW NA INWESTYCJE W ZAKRESIE DUŻEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

MMielcarz włącz . Opublikowano w Duża Infrastruktura Badawcza

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW NA INWESTYCJE W ZAKRESIE DUŻEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

1.      W przypadku wniosku na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej, rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki oraz inwestycje budowlane) wnioskodawcą jest Wydział SUM.

2.      Wnioski na formularzu „zgłoszenie wniosku inwestycyjnego”- / wzór w plikach do pobrania/ należy składać w następujących terminach:

-  w przypadku inwestycji budowlanej do dnia 31 października roku poprzedzającego rok składania wniosku do MNiSW

- w przypadku aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej do dnia 30 kwietnia roku, w którym składany jest wniosek do MNiSW

3.      Wnioski o finansowanie dużej infrastruktury badawczej, podlegają procedurze opiniowania merytorycznego przez Senacką Komisję ds. Nauki.

4.      Obsługę administracyjną wniosków zapewnia Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

5.      Wnioski o inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej po zaakceptowaniu „zgłoszenia wniosku inwestycyjnego” przez odpowiednie działy SUM w ramach swoich kompetencji i zgody władz Uczelni na złożenie wniosku wypełnia się
w systemie elektronicznym na stronie
: www.osf.opi.org.pl (zakres rzeczowy wniosków określają załączniki 1,2,3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. 2015 poz. 1693))

6.      Środki finansowe na naukę, przeznaczone na finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, przyznaje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w formie dotacji celowej.

7.      Zapotrzebowanie na dostawę aparatury naukowo-badawczej składa osoba wykazana we wniosku do Ministra jako osoba odpowiedzialna za sporządzenie wniosku, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyznanej dotacji na zakup aparatury.

Więcej informacji na temat wniosków w ramach dużej infrastruktury badawczej znajduje się w zakładce: inne kategorie- duża infrastruktura badawcza

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker