Komunikat dotyczący powiązania numeru ORCiD z publikacjami

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż etap zakładania numerów ORCID przez pracowników Uczelni został zakończony.

Jednakże, mając na uwadze zastrzeżenie zawarte w art. 265 ust. 11ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), w którym określono, że w ewaluacji jakości działalności naukowej zostaną uwzględnione tylko te monografie naukowe i artykuły naukowe, o których informacje będą umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem ORCID, a informacje te wprowadzają do bazy danych osoby prowadzące działalność naukową, następnym etapem w tym zakresie jest konieczność powiązania numeru ORCID z własnymi publikacjami (szczególnie tymi, które zostały opublikowane od roku 2017, tj. od roku, który zostanie objęty oceną parametryczną).

Uprzejmie prosimy o realizację zadania na bieżąco.

Szczegółowe informacje i instrukcje sposobu realizacji zostały wyjaśnione na stronie: https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=856&lang=pl.

W przypadku dodatkowych pytań, informacji na temat ORCID udziela Dział Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki SUM tel. 32 208 35 66, email: .