Pilne powiązanie konta PBN z kontem w systemie POL-on oraz numerem ORCID

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przekazanej za pomocą strony internetowej SUM oraz przesłanej na Państwa pracownicze adresy e-mailowe informacji dotyczącej konieczności połączenia konta osobistego PBN z kontem w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz indywidualnym identyfikatorem ORCID (Open Researcher and Contributor ID), a także uzupełnienia konta ORCID opisami bibliograficznymi publikacji, biorąc pod uwagę nieznaczny stopień dokonania ww. powiązań przez wszystkich autorów publikacji naukowych, przypominam o dopełnieniu powyższego obowiązku najpóźniej do 15.12.2019 r.

Wszelkie informacje techniczne zostały Państwu przekazane uprzednio opublikowanym komunikatem z dnia 25 listopada 2019 r. Przypominam, że w przypadku wystąpienia pytań bądź wątpliwości wszelkich informacji udziela Dział Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej SUM ;  tel. 32 208 3566.

Nadmieniam, że pierwszym kryterium podczas ewaluacji jakości działalności naukowej Uczelni jest poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności, w ramach którego brane są pod uwagę osiągnięcia publikacyjne pracowników ewaluowanego podmiotu (artykuły naukowe i monografie naukowe – w tym również redakcja monografii). W związku z powyższym niezbędnym jest rzetelne uzupełnianie baz publikacyjnych, przygotowujące sukcesywnie Uczelnię do najbliższego procesu ewaluacji, który obejmie lata 2017-2020.

 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Prorektor ds. Nauki