Przypomnienie o upływie terminu składania wniosków o finansowanie zadań naukowo-badawczych pracowników prowadzących działalność naukową oraz młodych naukowców na rok 2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z Uchwałą nr 41/2020 Senatu SUM z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych, 15 września upływa termin składania wniosków o finansowanie zadań naukowo-badawczych pracowników prowadzących działalność naukową oraz młodych naukowców na rok 2021.

Wzory obowiązujących wniosków stanowią Załączniki nr 1 oraz nr 2 do przyjętych Zasad oraz udostępnione zostały na stronie internetowej Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM: nauka.sum.edu.pl w zakładce „Więcej” – „Akty prawne i pliki do pobrania”.

Formularze wniosków należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (SUM_KATOWICE/SkrytkaESP) bądź w formie papierowej do Rektoratu SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice. W przypadku pytań, wszelkich informacji udzielają pracownicy Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej, tel. 32 208 3590, 32 208 3531.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Prorektor ds. Nauki

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach