Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z pkt 15 części II Regulaminu Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, stanowiącego załącznik do zarządzenia JM Rektora SUM Nr 72/2018 z dnia  27.04.2018 r., Kierownicy jednostek prowadzących doświadczenia w Centrum są zobowiązani do informowania Kierownika Centrum o publikacjach i innych formach rozpowszechniania wyników prowadzonych w Centrum doświadczeń.

Powyższe jest niezbędne ze względu na konieczność udokumentowania aktywności Centrum Medycyny Doświadczalnej podczas wnioskowania o przyznanie środków finansowych na utrzymanie stanowiska badawczego SPUB tj. działalności Centrum, który ponownie nastąpi w roku przyszłym.

Przypominam, że osoby korzystające z usług Centrum podpisują stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Centrum i zobowiązują się do jego przestrzegania.

Wobec powyższego, a także z uwagi na nierzadkie przypadki nieprzekazywania ze strony pracowników powyższej informacji do Kierownika Centrum, uprzejmie proszę o przypomnienie podległym Państwu pracownikom Uczelni o istniejącym obowiązku, którego realizacja pozostaje w interesie całej społeczności naukowej.

 

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Prorektor ds. Nauki

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach