Informacja dotycząca składania dokumentacji do zawierania umów naukowo-badawczych na rok 2020

   Szanowni Państwo,

   w związku z trwającym obecnie etapem składania dokumentacji, niezbędnej do zawierania umów naukowo-badawczych na rok 2020, uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 6 ust. 1 Uchwały nr 41/2020 z późn. zm. Senatu SUM z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych, Wnioskodawcy obowiązani są przesłać wymagane dokumenty w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania informacji o wysokości przyznanych środków finansowych do Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM.

Wszelka dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Centrum w zakładce więcej/akty prawne i pliki do pobrania.

Jednocześnie, w związku z trwającą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną zalecam formę elektroniczną, przypominając tym samym o możliwości podpisania dokumentów przy użyciu podpisu elektronicznego, dostępnego dla każdego pracownika Uczelni pod adresem https://podpis.sum.edu.pl/. Podpisane w ten sposób formularze przesłać należy na adres e-mailowy .

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzielają pracownicy Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, tel. 32 208 3590, 32 208 3531.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Prorektor ds. Nauki

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach