Komunikat w sprawie IV edycji konkursu – Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego dla autorów publikacji o edukacji

W ramach IV. edycji konkursu, Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (Fundacja EFC) przewiduje przyznanie nagrody im. prof. Romana Czerneckiego dla naukowców, dziennikarzy i praktyków na publikacje o edukacji.

Celem konkursu jest docenienie oraz upowszechnienie wartościowych prac, które odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji.

Zgodnie z regulaminem, zgłoszenia do konkursu może dokonać jedynie autor lub współautor publikacji. Nagroda w wysokości 10 000 zł przyznawana jest w 3 kategoriach:

  1. naukowej – za artykuły lub rozdziały w monografii grupowej opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej
  2. publicystycznej – za artykuły opublikowane formie drukowanej lub elektronicznej
    oraz podcasty
  3. specjalistycznej – za artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej
    o charakterze branżowym, skierowane do edukatorów, nauczycieli, dyrektorów szkół

Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można na stronie internetowej: www.efc.edu.pl/o-konkursie .

Nabór wniosków do konkursu trwa do 30 czerwca 2021 r., a wnioski można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej: https://efc.edu.pl/programy/konkursczerneckiego/zg%C5%82oszeniedokonkursu,
a następnie przesłać go na adres: .

Wszelkie pytania dotyczące konkursu kierować można do koordynatorki konkursu
– Pani Magdaleny Gołębiowskiej – na adres: .