Komunikat w sprawie chorwackiego rządowego konkursu stypendialnego na rok akademicki 2021/2022

Ministerstwo Nauki i Edukacji Chorwacji oraz Agencja ds. Mobilności i Programów UE przewidują przyznanie stypendiów rządu chorwackiego dla studentów zagranicznych, nauczycieli szkół wyższych oraz naukowców, zamierzających zdobyć dalsze doświadczenie zawodowe w chorwackich uczelniach i instytutach badawczych.

Stypendia dają możliwość studiowania bądź prowadzenia badań na dowolnym kierunku studiów podczas przyznanego okresu mobilności w akredytowanej publicznej chorwackiej szkole wyższej lub instytucji badawczej. Przyznane mobilności powinny być realizowane w roku akademickim 2021/2022 (od 1 października 2021 do 30 września 2022, z wyłączeniem lipca i sierpnia).

Istnieje możliwość aplikacji poprzez zawarcie umowy dwustronnej, bądź poprzez otrzymanie stypendium dla studentów języka chorwackiego. Wnioskodawcy powinni złożyć dokumenty aplikacyjne w systemie aplikacji online Agencji, jednak stypendia zostaną przyznane jedynie tym, którzy zostaną nominowani przez zagraniczne organy partnerskie.

Termin składania wniosków upływa 14 maja 2021 r.

Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji:https://mzo.gov.hr/highlights/calls-417/scholarships-of-the-republic-of-croatia-call-for-applications-for-the-academic-year-2021-2022/4265, Agencji ds. Mobilności i Programów UE: https://www.mobilnost.hr/en/content/bilateral-programmes-of-mobility-in-higher-education/, a także w broszurze informacyjnej:

https://international.upjp2.edu.pl/fcp/xPRsbBAcHKDYlLFApR0NzdWFSbRAyCwovHQoBGnh2SHU2JjwGZANJBgRPYXc4AGYsFQk9LzMRNVstBE9wJAIJSyc6/_users/code_eMlYGFxsXYz4_Glg3QE1hMyAaMQBsDwk_bBMJ/news_items/call_for_applications_croatia_2021_2022.pdf .