Komunikat w sprawie informacji o konferencji naukowej pt. „Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych”

Polska Akademia Umiejętności – Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych w dniach 25 – 26 czerwca b.r. organizuje konferencję naukową pt. „Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych (z perspektywy diagnoz naukowych, eksperckich i obywatelskich)”.

Podczas spotkania poruszane będą kwestie diagnostyczne dotyczące stanu państwa oraz społeczeństwa w czasie trwającej pandemii, oparte na osiągnięciach zarówno nauk ścisłych, jak i humanistycznych, czy społecznych. Ponadto, jednym z celów konferencji będzie również refleksja nad wynikami działań społecznych oraz dokonywanych przez specjalistów analiz dotyczących stanu pandemii.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanego harmonogramu konferencji mogą Państwo znaleźć na poniższej stronie internetowej: http://www.pau.krakow.pl/zaproszenia/2021/NwSS.pdf

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej, a uczestnictwo w nim będzie możliwe za pośrednictwem platformy ZOOM, do której dostęp uzyskać można za pośrednictwem strony internetowej: http://pau.krakow.pl/platforma-wymiany-naukowej-pau .

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu.