Wnioskowanie na zadania badawcze na rok 2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, żeod 1 lipca do 15 października br. istnieje możliwość złożenia do Przewodniczącego właściwej Rady Dyscypliny wniosków o finansowanie zadań badawczych na rok 2023 przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz młodych naukowców (w tym uczestników studiów doktoranckich).

Jednocześnie informujemy, że dopuszczalne jest złożenie tylko jednego wniosku o realizację zadania badawczego w danym roku (§ 4 ust. 2a Uchwały nr 39/2022 Senatu SUM z dnia 29 czerwca 2022 r.).

Wzory obowiązujących wniosków zostały zamieszone na stronie internetowej Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM: nauka.sum.edu.pl w zakładce „Więcej” – „Akty prawne i pliki do pobrania”.

Formularze wniosków należy przesłać w formie papierowej do Sekcji ds. Badań Naukowych Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice bądź w formie elektronicznej – podpisane podpisem cyfrowym obowiązującym w SUM na adres lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (SUM_KATOWICE/SkrytkaESP).

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzielają pracownicy powyższej Sekcji dostępni pod nr tel. 32 208 3590 lub  32 208 3531.

Uprzejmie prosimy o dochowanie wskazanego wyżej terminu oraz zachęcamy do zgłaszania innowacyjnych zadań badawczych.