Wprowadzone przez mchabior

Obowiązek składania oświadczeń

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi co do obowiązku składania oświadczeń: o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie, upoważniające podmiot do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, czyli tzw. liczby N, upoważniające dany podmiot do wykazania jego osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin, których wzory zostały określone w Zarządzeniu JM Rektora SUM […]

Korzystanie z infrastruktury badawczej SUM

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 28/2015 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci SUM mają prawo do korzystania z całej infrastruktury badawczej będącej własnością Uczelni tj. infrastruktury budowlanej, wyposażenia i […]