Dusza i ciało – znaczenie leczenia zaburzeń psychicznych towarzyszących chorobom somatycznym