1. Projekt: Dusza i ciało – znaczenie leczenia zaburzeń psychicznych towarzyszących chorobom somatycznym

2. Dofinansowano ze środków budżetu państwa

3. Program „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych” – Ministerstwo Edukacji i Nauki

4. Dofinansowanie: 85 642,62 zł; Całkowita wartość: 95 265,39 zł

5. Opis:

Projekt obejmuje organizację konferencji, mającej na celu przekazanie aktualnego stanu wiedzy i najnowszych doniesień naukowych z zakresu współwystępowania zaburzeń psychicznych w chorobach somatycznych lekarzom oraz doktorantom i studentom uczelni medycznych w Polsce. Konferencja będzie przeprowadzona w formie hybrydowej, stacjonarnie oraz wirtualnie w celu poszerzenia zasięgu konferencji oraz umożliwienia zdalnego wzięcia udziału w konferencji.Planowana jest weryfikacja wiedzy uczestników szkolenia przez wypełnienie anonimowych ankiet przed, a także po przeprowadzonym szkoleniu celem poprawy stanu wiedzy, która będzie skutkowała poprawą jakości opieki nad chorymi.