IV Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych”