1. Projekt: IV Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych”

2. Dofinansowano ze środków budżetu państwa

3. Program „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych” – Ministerstwo Edukacji i Nauki

4. Dofinansowanie: 60 366,11 zł; Całkowita wartość: 67 148,83 zł

5. Opis:

Celem projektu jest popularyzacja nauki poprzez prezentację interesujących badań naukowych prowadzonych przy użyciu metod fizykochemicznych z zakresu farmacji, biologii, medycyny. Seminarium kierowane jest do studentów, doktorantów, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych nauką, a zwłaszcza metodami fizykochemicznymi. W czasie trwania przedsięwzięcia przewidziano wystąpienia różnych gości z Polski oraz z zagranicy. Uczestnicy poza wysłuchaniem wystąpień naukowców będą mogli również wziąć udział w konkursie posterów i wygrać ciekawe nagrody promujące polskie produkty z branży medycznej oraz farmaceutycznej.