Jak wykorzystać wiedzę o fizjologii do zwalczania lęku, bezsenności i „mgły mózgowej” po COVID-19?