1. Projekt: Jak wykorzystać wiedzę o fizjologii do zwalczania lęku, bezsenności i „mgły mózgowej” po COVID-19?

2. Dofinansowano ze środków budżetu państwa

3. Program „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” – Ministerstwo Edukacji i Nauki

4. Dofinansowanie: 137 866,70 zł; Całkowita wartość: 153 357,34 zł

5. Opis:

Projekt zakłada wspieranie działalności na rzecz wzrostu poziomu edukacji zdrowotnej społeczeństwa, upowszechnianie racjonalnego sposobu myślenia o medycynie i popularyzacja rzetelnej wiedzy na temat leczenia poza farmakologicznego z zakresu zdrowia psychicznego, a także prezentację narzędzi terapeutycznych  sprzyjających poprawie sprawności funkcji poznawczych po przebyciu COVID-19.Wymienione cele będą realizowane poprzez połączenie części informacyjnej (wykładowo-dyskusyjnej) z częścią praktyczną (warsztatową) przeznaczonymi dla uczestników projektu. Przedsięwzięcie zakłada dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności radzenia sobie z utrzymującymi się przewlekle objawami COVID-19.