Z przyjemnością prezentujemy sylwetki naszych pracowników, którym właściwe Rady Dyscyplin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, począwszy od października 2019 roku nadały stopień doktora habilitowanego.

 • CZERWIEC 2024

  Robert Kubina dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Kubina

  Katedra i Zakład Patologii

  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 122/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 21 czerwca 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem: „Ocena aktywności przeciwnowotworowej flawonoli i ich nowo zsyntetyzowanych pochodnych w modelu in vitro ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów regionu głowy i szyi”

  Kamil Barański dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Barański

  Katedra i Zakład Epidemiologii

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 123/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 21 czerwca 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem: „Znaczenie pomiaru tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FENO) w epidemiologicznej ocenie stanu układu oddechowego u dzieci”

  Jacek Wilczek dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Wilczek

  Katedra Elektrokardiologii-Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 124/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 21 czerwca 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem: „Mapowanie elektromechaniczne lewej komory serca systemem NOGA XP oraz badanie polisomnograficzne jako źródła nowych parametrów predykcji skuteczności terapii resynchronizującej serca”

 • MAJ 2024

  Małgorzata Kowalczyk dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Kowalczyk

  Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 94/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 24 maja 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Badania asocjacyjne polimorfizmów genów kodujących białka szoku cieplnego (HSPA1A, HSPA1B, HSPA1L, HSPA8, HSPB1) w schizofrenii”

  Edyta Olakowska dr hab. n. med. i n. o zdr. Edyta Olakowska

  Katedra i Zakład Fizjologii

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 95/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 24 maja 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Neuroprotekcyjne działanie wybranych związków po urazie w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym u zwierząt”

 • KWIECIEŃ 2024

  Karolina Gołąbek dr hab. n. med. i n. o zdr. Karolina Gołąbek

  Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 67/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 25 kwietnia 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Analiza wybranych molekularnych aspektów związanych z genami CDKN2A, MDM2, E2F2 i LTF w patogenezie raka płaskonabłonkowego jamy ustnej”

  Violetta Rosiek dr hab. n. med. i n. o zdr. Violetta Rosiek

  Katedra Patofizjologii i Endokrynologii – Klinika Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 68/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 25 kwietnia 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Ocena użyteczności klinicznej wybranych czynników angiogennych i markerów nowotworowych u chorych na nowotwory neuroendokrynne”

  Grzegorz Kowalski dr hab. n. med. i n. o zdr. Grzegorz Kowalski

  Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 69/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 25 kwietnia 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Ocena odległych wyników operacyjnego leczenia chorych z powodu pierwotnej nadczynności przytarczyc”

 • MARZEC 2024

  Hanna Kwiendacz dr hab. n. med. i n. o zdr. Hanna Kwiendacz

  Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii – Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 50/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 15 marca 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Nowoczesne spojrzenie na przewlekłe powikłania i leczenie cukrzycy”

  Paulina Borkowska dr hab. n. med. i n. o zdr. Paulina Borkowska

  Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 51/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 15 marca 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Wpływ współwystępującej nadekspresji genów BCL2 lub BCLXL oraz genu BDNF na przeżywalność oraz różnicowanie ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych do komórek o fenotypie neuronalnym”

  Leon Kośmider dr hab. n. med. i n. o zdr. Leon Kośmider

  Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej – Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 4/2024 Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych z dn. 21 marca 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki farmaceutyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Zmiany zachowań użytkowników e-papierosów w wyniku używania płynów o różnym stężeniu nikotyny – konsekwencje związane z narażeniem na toksyczne/rakotwórcze związki karbonylowe”

 • LUTY 2024

  Bartłomiej Burzyński dr hab. n. med. i n. o zdr. Bartłomiej Burzyński

  Katedra i Klinika Rehabilitacji

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 30/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 22 lutego 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Wybrane aspekty funkcjonowania kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu”

  Anita Stanjek-Cichoracka dr hab. n. med. i n. o zdr. Anita Stanjek-Cichoracka

  Katedra i Zakład Biofizyki

  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 31/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 22 lutego 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Badanie wpływu wybranych biomarkerów analitycznych i serologicznych na kwalifikację i postępowanie potransplantacyjne z pacjentami poddawanymi procedurze przeszczepienia płuc”

  Bartosz Miziołek dr hab. n. med. i n. o zdr. Bartosz Miziołek

  Katedra i Klinika Dermatologii

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 32/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 22 lutego 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: monografia pod tytułem „Znaczenie diagnostyki obrazowej, immunologicznej oraz genetycznej w badaniach nad patogenezą mikrowaskulopatii w twardzinie układowej”

 • STYCZEŃ 2024

  Edyta Fatyga dr hab. n. med. i n. o zdr. Edyta Fatyga

  Katedra i Zakład Propedeutyki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Ratunkowej

  Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 1/2024 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu z dnia 17 stycznia 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Uwarunkowania zdrowia i choroby osób starszych – scenariusz molekularny, kliniczny i epidemiologiczny”

  Michał Kozłowski dr hab. n. med. i n. o zdr. Michał Kozłowski

  III Katedra Kardiologii-Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 1/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dnia 25 stycznia 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Poszukiwanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu pacjentów z przeciekami wokół sztucznych zastawek aortalnych i mitralnych”

  Rafał Skowronek dr hab. n. med. i n. o zdr. Rafał Skowronek

  Katedra Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 2/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dnia 25 stycznia 2024 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: monografia pod tytułem „Medyczno-sądowa analiza przypadków zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi („dopalaczami„)”

 • GRUDZIEŃ 2023

  Katarzyna Miśkiewicz-Orczyk dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Miśkiewicz-Orczyk

  Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 513/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 21 grudnia 2023 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Zawroty głowy w przewlekłych schorzeniach endokrynologicznych”

  Tomasz Jadczyk dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Jadczyk

  III Katedra Kardiologii-Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 514/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 21 grudnia 2023 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Hybrydowe zastosowanie systemu NOGA XP do oceny parametrów elektro-mechanicznych lewej komory u pacjentów z niewydolnością serca oraz oporną na leczenie dławicą piersiową”

 • PAŹDZIERNIK 2023

  Wojciech Wystrychowski dr hab. n. med. i n. o zdr. Wojciech Wystrychowski

  Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 429/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 26 października 2023 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Zastosowanie naczynia krwionośnego będącego produktem inżynierii tkankowej w celu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ”

  Magdalena Dąbrowska-Galas dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena Dąbrowska-Galas

  Zakład Kinezyterapii

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 119/2023 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu z dn. 18 października 2023 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Aktywność fizyczna globalnym priorytetem w aspekcie jakości życia fizycznego i psychicznego w wybranych etapach życia”

 • WRZESIEŃ 2023

  Andrzej Lorek dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Lorek

  Katedra Onkologii i Radioterapii – Klinika Chirurgii Onkologicznej

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 343/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 29 września 2023 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Nowoczesne metody diagnostyczne identyfikacji węzła wartowniczego metodą SentiMag® oraz Mammografii Spektralnej (CESM – Contrast-Enhanced Spectral Mammography) w aspekcie poprawy wyleczalności u pacjentek z rakiem piersi”

  Marcin Basiak dr hab. n. med. i n. o zdr. Marcin Basiak

  Katedra Farmakologii-Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 344/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 29 września 2023 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Plejotropowe efekty leczenia inhibitorami PCSK9 na hemostazę i nowe markery niestabilności blaszki miażdżycowej u chorych z zaburzeniami lipidowymi”

 • LIPIEC 2023

  Magdalena Hartman-Petrycka dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena Hartman-Petrycka

  Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych

  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 295/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 6 lipca 2023 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Chemopercepcja w stanie zdrowia i choroby oraz jej wpływ na preferencje pokarmowe”

  Piotr Kuczera dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr Kuczera

  Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 294/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 6 lipca 2023 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Wpływ wtórnej nadczynności przytarczyc oraz jej leczenia na wybrane procesy metaboliczne i czynność układu wewnątrzwydzielniczego u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych powtarzanymi hemodializami”

 • MAJ 2023

  Anna Wawrzyk dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Wawrzyk

  Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych

  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 172/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 19 maja 2023 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Analiza metagenomiczna i proteomiczna mikrobiomu na powierzchniach abiotycznych implantów zębowych oraz dekontaminacja laserem diodowym w leczeniu periimplantitis”

  Grzegorz Kudela dr hab. n. med. i n. o zdr. Grzegorz Kudela

  Katedra Chirurgii Dziecięcej – Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 175/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 19 maja 2023 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Zabiegi rekonstrukcyjno-naprawcze z wykorzystaniem tkanek własnych w przypadku rzadkich wad rozwojowych układu moczowo-płciowego u dzieci”

 • KWIECIEŃ 2023

  Paweł Rajwa dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Rajwa

  Klinika Urologii

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 140/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 20 kwietnia 2023 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Rola predykcyjna oraz prognostyczna wybranych parametrów diagnostycznych u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego”

 • MARZEC 2023

  Marta Nowacka-Chmielewska dr hab. n. med. i n. o zdr. Marta Nowacka-Chmielewska

  Centrum Medycyny Doświadczalnej

  Stopień nadany Uchwałą Nr 25/2023 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu z dn. 15 marca 2023 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Wpływ stresu socjalnego, diety zachodniej oraz wzmożonej aktywności ruchowej na proteom, ekspresję wybranych genów i metabolizm struktur ośrodkowego układu nerwowego samic szczurów”

  Piotr Czempik dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr Czempik

  Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 97/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 24 marca 2023 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Specyfika postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w niedokrwistości pacjentów krytycznie chorych hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii”

  Jakub Rok dr hab. n. med. i n. o zdr. Jakub Rok

  Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków

  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 3/2023 Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych z dn. 30 marca 2023 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki farmaceutyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Ocena cytotoksyczności wybranych tetracyklin w stosunku do ludzkich melanocytów epidermalnych oraz komórek czerniaka”

 • LUTY 2023

  Katarzyna Steinhof-Radwańska dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Steinhof-Radwańska

  Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej-Zakład Radiodiagnostyki, Radiologii Zabiegowej i Medycyny Nuklearnej

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 3/2023 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 3 lutego 2023 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Mammografia spektralna (CESM – Contrast-enhanced spectral mammography) w rozpoznawaniu raka piersi, w kwalifikacji do leczenia operacyjnego oraz w ocenie odpowiedzi na leczenie neoadjuwantowe”

 • PAŹDZIERNIK 2022

  Łukasz Sędek dr hab. n. med. i n. o zdr. Łukasz Sędek

  Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 398/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 27 października 2022 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Optymalizacja cytometrycznej diagnostyki i monitorowania ostrych białaczek”

  Rafał Wiench dr hab. n. med. i n. o zdr. Rafał Wiench

  Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją – Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 397/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 27 października 2022 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Wykorzystanie antybakteryjnej terapii fotodynamicznej (aPDT) z zastosowaniem lasera diodowego 635 nm i błękitu toluidyny (TBO) do eliminacji wybranych szczepów Candida”

  Marek Asman dr hab. n. med. i n. o zdr. Marek Asman

  Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 399/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 27 października 2022 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Potencjalne zagrożenie epidemiologiczne wybranymi zoonozami transmitowanymi przez kleszcze (Acari: Ixodida) na terenach rekreacyjnych Polski”

 • WRZESIEŃ 2022

  dr hab. n. med. i n. o zdr. Beata Jabłońska

  Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 315/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 29 września 2022 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych dotyczący stanu odżywienia pacjentów z chorobami układu pokarmowego

  dr hab. n. med. i n. o zdr. Monika Kadela-Tomanek

  Katedra i Zakład Chemii Organicznej

  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 25/2022 Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych z dn. 28 września 2022 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki farmaceutyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem: „Koniugaty 5,8-chinolinodionu z betuliną – synteza, analiza strukturalna i profil aktywności biologicznej”

  dr hab. n. med. i n. o zdr. Renata Suchanek-Raif

  Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 318/2022 Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych z dn. 29 września 2022 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem: „Analiza związku polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNPs) genów TNFR1, TNFR2, TNF-alfa oraz TrkB u pacjentów ze schizofrenią”

  dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr Chodór

  Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii – Oddział Kliniczny Kardiologii

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 316/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 29 września 2022 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem: „Leczenie chorych z ciężką stenozą aortalną i wysokim ryzykiem leczenia operacyjnego za pomocą przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej”

 • CZERWIEC 2022

  Agnieszka Fischer dr hab. n. med. i n. o zdr. Agnieszka Fischer

  Katedra i Zakład Toksykologii i Bioanalizy

  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 218/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 23 czerwca 2022 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Analiza zawartości pierwiastków w twardych tkankach zębów”

  Szymon Skoczyński dr hab. n. med. i n. o zdr. Szymon Skoczyński

  Katedra i Klinika Pneumonologii

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 217/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 23 czerwca 2022 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna (NWM) jako zabezpieczenie bronchofiberoskopii u chorych z niewydolnością oddychania”

 • MAJ 2022

  Sylwia Dzięgielewska-Gęsiak dr hab. n. med. i n. o zdr. Sylwia Dzięgielewska-Gęsiak

  Katedra Profilaktyki Medycyny

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 181/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 22 maja 2022 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Równowaga oksydacyjno-antyoksydacyjna oraz zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej u osób w podeszłym wieku”

  Izabela Duda dr hab. n. med. i n. o zdr. Izabela Duda

  Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 180/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 22 maja 2022 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Użyteczność wybranych biomarkerów osoczowych w przewidywaniu zachorowalności i śmiertelności w medycynie okołooperacyjnej i w intensywnej terapii”

 • KWIECIEŃ 2022

  Karina Badura-Brzoza dr hab. n. med. i n. o zdr. Karina Badura-Brzoza

  Katedra Psychiatrii

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 143/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 22 kwietnia 2022 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Lęk i depresja, poczucie koherencji oraz jakość życia w wybranych chorobach somatycznych i zaburzeniach psychicznych”

 • MARZEC 2022

  Magdalena Kimsa-Dudek dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena Kimsa-Dudek

  Katedra Biologii Molekularnej-Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii

  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 88/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 31 marca 2022 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe pod tytułem: „Molekularne mechanizmy działania stałych pól magnetycznych generowanych przez magnesy trwałe na fibroblasty linii NHDF poddane działaniu jonów fluorkowych”.

  Jacek Niedziela dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Niedziela

  III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 86/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 31 marca 2022 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe pod tytułem: „Niewydolność serca- ocena związku pomiędzy wybranymi parametrami klinicznymi i laboratoryjnymi a rokowaniem u chorych”.

  Piotr Bodzek dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr Bodzek

  Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 85/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 31 marca 2022 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe pod tytułem: „Przydatność oznaczeń białek szoku cieplnego i przeciwciał przeciwko nim skierowanych u kobiet chorych na nowotwory narządu płciowego”.

  Tomasz Sawczyn dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Sawczyn

  Katedra i Zakład Fizjologii

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 40/2022 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 3 marca 2022 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe pod tytułem: „Wpływ transpozycji jelitowej IT (Ileal Transposition) na glikemię, aktywność hormonalną jelita, tkanki tłuszczowej i wątroby, u szczurów szczepu Zucker (Orl)-Leprfa oraz szczepu Sprague-Dawley w modelu otyłości indukowanej dietą DIO (diet induced obesity)”.

 • GRUDZIEŃ 2021

  Streb Witold dr hab. n. med. i n. o zdr. Witold Streb

  Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii – Oddział Kliniczny Kardiologii

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 564/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 17 grudnia 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: „Monitorowanie przebiegu i efektów przezskórnej eliminacji uszka lewego przedsionka  u pacjentów z migotaniem przedsionków”.

  Mizia Malarz dr hab. n. med. i n. o zdr. Agnieszka Mizia-Malarz

  Katedra Pediatrii – Klinika Pediatrii

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 563/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 17 grudnia 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: „Znaczenie prognostyczne wybranych markerów biochemicznych i immunologicznych w chorobach nowotworowych u dzieci”

 • LISTOPAD 2021

  Więcek Sabina dr hab. n. med. i n. o zdr. Sabina Więcek

  Katedra Pediatrii – Klinika Pediatrii

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 538/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 19 listopada 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Nieprawidłowości w obrębie układu pokarmowego u dzieci z mukowiscydozą, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrębie wątroby i dróg żółciowych”

  Puz Przemysław dr hab. n. med. i n. o zdr. Przemysław Puz

  Katedra Neurologii – Klinika Neurologii

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 539/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 19 listopada 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Znaczenie wybranych czynników klinicznych, biochemicznych i ultrasonograficznych dla rokowania i postępowania u chorych ze zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej”

 • PAŹDZIERNIK 2021

  kobieta - grafika dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariola Czajkowska

  Katedra Zdrowia Kobiety – Zakład Propedeutyki Położnictwa

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 131/2021 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu z dn. 13 października 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Zdrowie reprodukcyjne kobiety”

 • WRZESIEŃ 2021

  Gabriel Iwona dr hab. n. med. i n. o zdr. Iwona Gabriel

  Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 412/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 30 września 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Analiza czynników ryzyka schorzeń uroginekologicznych”

  Buldak Łukasz dr hab. n. med. i n. o zdr. Łukasz Bułdak

  Katedra Farmakologii – Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 414/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 30 września 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Wpływ wybranych leków przeciwcukrzycowych (eksenatydu i metforminy) na fenotyp, wskaźniki stanu zapalnego oraz wykładniki stresu oksydacyjnego w hodowli in vitro ludzkich makrofagów i astrocytów”

  Pastuszka Agnieszka dr hab. n. med. i n. o zdr. Agnieszka Pastuszka

  Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 411/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 30 września 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Ocena wskazań i korzyści wynikających z prenatalnej operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej u płodu na otwartej macicy”

  Niewiadomska Ewa dr hab. n. med. i n. o zdr. Ewa Niewiadomska

  Katedra Epidemiologii i Biostatystyki – Zakład Biostatystyki

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 122/2021 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu z dn. 15 września 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Możliwości agregacji danych epidemiologicznych z wykorzystaniem metod i narzędzi statystycznych”

 • LIPIEC 2021

  Wróbel Marta dr hab. n. med. i n. o zdr. Marta Wróbel

  Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 386/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 9 lipca 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Wybrane aspekty leczenia cukrzycy”

 • CZERWIEC 2021

  kobieta - grafika dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra Nitecka-Buchta

  Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 331/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 24 czerwca 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Alternatywne metody leczenia bólu mięśniowo-powięziowego mięśni żucia u pacjentów z dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia”

 • MAJ 2021

  Damasiewicz-Bodzek Aleksandra dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra Damasiewicz-Bodzek

  Katedra i Zakład Chemii

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 255/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 28 maja 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Patobiochemiczno-immunologiczne aspekty etiopatogenezy chorób przewlekłych”

  Skrzep-Poloczek Bronislawa dr hab. n. med. i n. o zdr. Bronisława Skrzep-Poloczek

  Katedra i Zakład Fizjologii

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 256/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 28 maja 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Wpływ chirurgii bariatrycznej typu zespolenia dwunastniczo-czczego oraz transpozycji jelitowej i różnych schematów żywieniowych na systemy antyoksydacyjne w wybranych tkankach szczurów rasy Sprague- Dawley z otyłością indukowaną dietą i szczurów rasy Zucker (Crl: ZUC- Lepr fa)

 • KWIECIEŃ 2021

  Wylęgala Adam dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wylęgała

  Katedra Patofizjologii – Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 213/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 22 kwietnia 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Nowoczesne zastosowanie Optycznej Koherentnej Tomografii w okulistyce”

 • MARZEC 2021

  mężczyzna - grafika dr hab. n. med. i n. o zdr. Marcin Życzkowski

  Klinika Urologii

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 136/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 26 marca 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Ocena czynników prognostycznych i przydatności nowych biomarkerów hematologicznych u pacjentów z RCC”

  kobieta - grafika dr hab. n. med. i n. o zdr. Ewa Romuk

  Katedra i Zakład Biochemii

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 137/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 26 marca 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Wartość prognostyczna markerów biochemicznych z uwzględnieniem wybranych parametrów stresu okscydacyjnego u chorych z niewydolnością serca”

 • LUTY 2021

  Wanha Wojciech dr hab. n. med. i n. o zdr. Wojciech Wańha

  III Katedra Kardiologii – Zakład Kardiologii Inwazyjnej i Elektrokardiologii

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 64/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 25 lutego 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Analiza skuteczności i bezpieczeństwa nowej generacji stentów uwalniających lek w przezskórnej angioplastyce wieńcowej”

 • STYCZEŃ 2021

  Wybraniec Maciej dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Wybraniec

  I Katedra i Klinika Kardiologii

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 1/2021 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 22 stycznia 2021 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Analiza czynników ryzyka oraz wczesnych markerów wystąpienia ostrej nefropatii pokontrastowej u pacjentów z chorobą wieńcową poddawanych koronarografii”

 • GRUDZIEŃ 2020

  Smedowski Adrian dr hab. n. med. i n. o zdr. Adrian Smędowski

  Katedra i Zakład Fizjologii

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 701/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 11 grudnia 2020 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Molekularne aspekty patomechanizmu neuropatii nerwu wzrokowego”

 • LIPIEC 2020

  Gawron Katarzyna dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Gawron

  Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki – Zakład Biologii Molekularnej

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 417/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 10 lipca 2020 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Mechanizmy molekularne oraz eksperymentalne strategie terapii zaburzeń produkcji kolagenu I i II w chorobach genetycznych tkanki łącznej”

 • CZERWIEC 2020

  kobieta - grafika dr hab. n. med i n. o zdr. Beata Hornik

  Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Chorób Wewnętrznych

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 64/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu z dn. 29 czerwca 2020 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Interwencje niefarmakologiczne a wskaźniki kliniczne i jakość życia u chorych w programie przewlekłych hemodializ”

 • MAJ 2020

  Malinowski Marcin dr hab. n. med. i n. o zdr. Marcin Malinowski

  Stopień nadany Uchwałą Nr 144/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 7 maja 2020 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Funkcja zastawki trójdzielnej w modelu ostrej i przewlekłej prawokomorowej niewydolności serca z towarzyszącą czynnościową niedomykalnością  zastawki trójdzielnej”

  mężczyzna - grafika dr hab. n. med. i n. o zdr. Grzegorz Franik

  Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 142/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 7 maja 2020 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Badania kliniczne nad zaburzeniami hormonalnymi, metabolicznymi i psychosomatycznymi oraz nad ich wzajemnymi oddziaływaniami w Zespole policystycznych jajników (PCOS- polycystick ovary syndrome) najczęstszej endokrynopatii u kobiet w wieku rozrodczym”

  mężczyzna - grafika dr hab. n. med. i n. o zdr. Artur Caban

  Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 141/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 7 maja 2020 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Badania mechanizmu i poszukiwanie czynników protekcyjnych niedokrwienno- reperfuzyjnego uszkodzenia narządów przeszczepianych”

  kobieta - grafika dr hab. n. med. i n. o zdr. Justyna Glik

  Zakład Organizacji Leczenia Ran Przewlekłych, Katedra Pielęgniarstwa

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 48/2020 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu z dn. 4 maja 2020 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Czynniki wpływające na proces gojenia ran oparzeniowych i przewlekłych”

 • LUTY 2020

  mężczyzna - grafika dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Krysta

  Katedra Psychiatrii Dorosłych – Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 59/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 13 lutego 2020 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Wpływ różnych czynników – substancji psychoaktywnych, hormonów, leków i psychoterapii na funkcje poznawcze w zaburzeniach afektywnych i schizofrenii”

 • STYCZEŃ 2020

  Zych Maria dr hab. n. med. i n. o zdr. Maria Zych

  Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii

  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 1/2020 Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych z dn. 16 stycznia 2020 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki farmaceutyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Wpływ kwasu synapinowego i kwasu rozmarynowego na zaburzenia metaboliczne oraz parametry stresu oksydacyjnego u szczurów z niedoborem estrogenów”

  mężczyzna - grafika dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Skowerski

  Katedra i Klinika Kardiologii

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 54/2020 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych z dn. 9 stycznia 2020 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Wykorzystanie diagnostycznych metod obrazowych w kwalifikacji do terapeutycznych, przezskórnych interwencji w układzie krążenia”

 • GRUDZIEŃ 2019

  mężczyzna - grafika dr hab. n. med. i n. o zdr. Dariusz Górka

  Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Katedra Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 4/2019 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu z dn. 17 grudnia 2019 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu

  Osiągnięcie naukowe: monografia pod tytułem „Wpływ zastosowania natężonego treningu lokomotorycznego na zmiany morfologiczne oraz wyniki funkcjonalne pourazowych uszkodzeń nerwów obwodowych u myszy BCL-2”

  mężczyzna - grafika dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Knapik

  Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu, Katedra Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

  Stopień nadany Uchwałą Nr 2/2019 Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu z dn. 17 grudnia 2019 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu

  Osiągnięcie naukowe: monografia pod tytułem „Jakość starzenia się i jej determinanty u seniorów – mieszkańców południowej Polski”

 • LISTOPAD 2019

  Glogowska-Ligus Joanna dr hab. n. med. i n. o zdr. Joanna Głogowska-Ligus

  Katedra Epidemiologii i Biostatystyki – Zakład Epidemiologii

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

  Stopień nadany Uchwałą Nr 91/2019 Senatu SUM z dn. 20 listopada 2019 r.

  dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu

  Osiągnięcie naukowe: cykl publikacji pod tytułem „Aktywność transkrypcyjna genów pro- i przeciwzapalnych u chorych z różnym stopniem zaawansowania choroby wieńcowej”