Na te kierunki badań stawia SUM

Uprzejmie informujemy, iż Senacka Komisja ds. Nauki SUM realizując obowiązek wynikający ze Strategii HR Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prowadzi cokwartalną dyskusję akademicką w zakresie określenia priorytetowych kierunków badawczych dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Senacka Komisja ds. Nauki wskazała cztery priorytetowe kierunki, którymi były:

  1. choroby cywilizacyjne, w szczególności choroby nowotworowe (w tym: poznawanie mechanizmów powstawania chorób cywilizacyjnych),
  2. koncepcje nowych sposobów leczenia (w tym nowe leki oraz profilaktyka przewlekłych chorób niezakaźnych, np. chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób nowotworowych, chorób nerek),
  3. medycyna regeneracyjna (m.in. zastosowanie komórek macierzystych, inżynieria tkankowa),
  4. nowoczesne technologie w medycynie.

Po ustaleniu ww. kierunków Senacka Komisja ds. Nauki SUM zainicjowała dyskusję z pracownikami Uniwersytetu, za pośrednictwem Władz Wydziałów, celem ich ewentualnego uzupełnienia. W wyniku przesłanych zgłoszeń, priorytetowe kierunki badawcze zostały zmodyfikowane w następujący sposób:

  1. choroby cywilizacyjne, w szczególności choroby nowotworowe (w tym: poznawanie mechanizmów powstawania chorób cywilizacyjnych),
  2. medyczne, psychologiczne i społeczne aspekty procesów starzenia,
  3. koncepcje nowych sposobów leczenia (w tym nowe leki oraz profilaktyka nowych chorób niezakaźnych, przewlekłych, np. choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby nowotworowe, choroby nerek),
  4. medycyna regeneracyjna (m.in. komórki macierzyste, inżynieria tkankowa),
  5. nowoczesne technologie w medycynie, w tym nowe leki i koncepcje leczenia zakażeń patogenami lekoopornymi.