LOKALNA KOMISJA ETYCZNA DS. DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH W KATOWICACH


TERMINARZ

PLANOWANA DATA POSIEDZENIA UWAGI
17.02.2020 r.
  • Posiedzenie inauguracyjne nowopowołanej Komisji.
  • Rozpatrywanie poprawek do wniosków.
  • Na tym posiedzeniu nie będą rozpatrywane nowe wnioski.
09.03.2020 r. Nabór wniosków na posiedzenie: max. 26.02.2020
30.03.2020 r.
  • Nabór wniosków na posiedzenie: max. 16.03.2020 r.
  • W związku z epidemią koronawirusa w Polsce, celem zachowania środków ostrożności, Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach przesuwa swoje posiedzenie.
06.04.2020 r.

 

27.04.2020

  • Nabór wniosków do 20.03.2020 r.

Posiedzenie Komisji przeniesione na maj.

20.07.2020

 

23.07.2020

 

18.09.2020

 

30.10.2020

 

30.11.2020

 

Sprawy pilne

 

 

 

 

 

Posiedzenie odwołane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA W POLSCE CZĘŚCIOWO PRACUJEMY ZDALNIE.
W ZWIĄZKU Z TYM, WSZELKIE PYTANIA PROSZE KIEROWAĆ NA MAILA lub

Z poważaniem, Natalia Czeczotka, Sekretarz LKE w Katowicach

SKŁAD LOKALNEJ KOMISJI ETYCZNEJ DS. DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH
w kadencji na lata 2020 – 2024 :

Przewodnicząca: Pani dr hab. Urszula Cegieła

Z-ca Przewodniczącej: Pani dr hab. Halina Jędrzejowska-Szypułka

Członkowie:

Pani dr hab. Weronika Rupik

Pani dr Inga Mrzyk

Pan dr Tomasz Cichoń

Pani dr hab.  Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ

Pani dr Marta Przybyła

Pani mgr Marlena Drapalska-Grochowicz

 

Sekretarz: mgr Natalia Czeczotka – (032) 208 36 42, ,

Przepisy:

U S TAWAz dnia 15stycznia 2015r.o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli

Rejestr Dostawców

Rejestr Użytkowników

Rejestr Hodowców

Dobre Praktyki – pliki do pobrania z KKE

Szanowni Państwo,

Poniżej pliki do pobrania z OBOWIĄZUJĄCYMI OD 01.01.2019 r. wzorami dokumentów do Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Pozostałe wzory druków pozostają bez zmian.Wnioski złożone na poprzednich drukach będą traktowane jako złożone z błędem formalnym.

wniosek

wniosek uproszczony

wniosek uzupełniający

wniosek_ dodatkowe osoby

wniosek dodatkowe zwierzęta

wniosek – dodatkowe procedury

wniosek – zmiana-dodanie ośrodka

RODO LKE druk dla członka zespołu badawczego

RODO LKE druk dla osoby do kontaktu

RODO LKE druk dla osoby odpowiedzialnej za dobrostan zwierząt

RODO LKE druk dla osoby planującej

Dokumenty do pobrania ze strony KKE – formularze wniosków