LOKALNA KOMISJA ETYCZNA DS. DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH W KATOWICACH


TERMINARZ

PLANOWANA DATA POSIEDZENIAUWAGI
12.01.2021 r.Wnioski na posiedzenie styczniowe proszę składać najpóźniej do 31.12.2020 r.
15.02.2021 r. 
17.03.2021 r. 
14.04.2021 r. 
 28.04.2021 r. 
19.05.2021 r.Wnioski proszę składać do 7.05.2021 r.
30.06.2021 r.Wnioski proszę składać do 18.06.2021 r.

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA W POLSCE CZĘŚCIOWO PRACUJEMY ZDALNIE.
W ZWIĄZKU Z TYM, WSZELKIE PYTANIA PROSZĘ KIEROWAĆ NA MAILA lub

Z poważaniem, Natalia Czeczotka, Sekretarz LKE w Katowicach


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O PROGRAMIE ZNAJDOWANIA NOWEGO DOMU
DLA ZWIERZĄT UTRZYMYWANYCH PRZY ŻYCIU PO ZAKOŃCZENIU PROCEDURY

Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach informuje o możliwości znajdowania nowego domu dla zwierząt utrzymywanych przy życiu po zakończeniu procedury za pośrednictwem Fundacji Lab Rescue – Adopcje Zwierząt Laboratoryjnych. Warunki adopcji zwierząt oraz dane kontaktowe Fundacji Lab Rescue zostały określone w załączonej broszurze.


www.labrescue.pl

 —————————————————————————————————————-

SKŁAD LOKALNEJ KOMISJI ETYCZNEJ DS. DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH
w kadencji na lata 2020 – 2024 :

Przewodnicząca: Pani dr hab. Urszula Cegieła

Z-ca Przewodniczącej: Pani dr hab. Halina Jędrzejowska-Szypułka

Członkowie:

Pani dr hab. Weronika Rupik

Pani dr Inga Mrzyk

Pan dr Tomasz Cichoń

Pani dr hab.  Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ

Pani dr Marta Przybyła

Pani mgr Marlena Drapalska-Grochowicz

Pani mgr Klaudia Kuraś

Pan mgr Marcin Więckowski

Pan mgr Piotr Szweda

Sekretarz: mgr Natalia Czeczotka – (032) 208 36 42, ,

Przepisy:

U S TAWAz dnia 15stycznia 2015r.o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli

Rejestr Dostawców

Rejestr Użytkowników

Rejestr Hodowców

Dobre Praktyki – pliki do pobrania z KKE

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA NAUKI ISZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)zdnia 4 listopada 2015r.wsprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych wprocedurach oraz trybu przekazywania tych informacji

Szanowni Państwo,

Poniżej pliki do pobrania z OBOWIĄZUJĄCYMI OD 01.01.2019 r. wzorami dokumentów do Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Pozostałe wzory druków pozostają bez zmian.Wnioski złożone na poprzednich drukach będą traktowane jako złożone z błędem formalnym.

wniosek

wniosek uproszczony

wniosek uzupełniający

wniosek_ dodatkowe osoby

wniosek dodatkowe zwierzęta

wniosek – dodatkowe procedury

wniosek – zmiana-dodanie ośrodka

RODO LKE druk dla członka zespołu badawczego

RODO LKE druk dla osoby do kontaktu

RODO LKE druk dla osoby odpowiedzialnej za dobrostan zwierząt

RODO LKE druk dla osoby planującej

Dokumenty do pobrania ze strony KKE – formularze wniosków