PLANOWANA DATA POSIEDZENIA UWAGI
24.01.2019
14.02.2019  20-21.02.2019 Posiedzenie  Komisji przeniesione z przyczyn niezależnych od Komisji.
18.03.2019
15.04.2019
23.05.2019
24.06.2019
24.07.2019
25.09.2019
26.09.2019 Tylko oceny retrospektywne
24.10.2019
25.10.2019 Tylko oceny retrospektywne
22.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Poniżej pliki do pobrania z OBOWIĄZUJĄCYMI OD 01.01.2019 r. wzorami dokumentów do Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Pozostałe wzory druków pozostają bez zmian.Wnioski złożone na poprzednich drukach będą traktowane jako złożone z błędem formalnym.

wniosek

wniosek uproszczony

wniosek uzupełniający

wniosek_ dodatkowe osoby

wniosek dodatkowe zwierzęta

wniosek – dodatkowe procedury

wniosek – zmiana-dodanie ośrodka

RODO LKE druk dla członka zespołu badawczego

RODO LKE druk dla osoby do kontaktu

RODO LKE druk dla osoby odpowiedzialnej za dobrostan zwierząt

RODO LKE druk dla osoby planującej

Sekretarz Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

mgr Natalia Czeczotka

 

 

________________________________________

SKŁAD LOKALNEJ KOMISJI ETYCZNEJ DS. DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH:

Przewodnicząca: Pani dr hab Urszula Cegieła

Z-ca Przewodniczącej: Pani dr hab Halina Jędrzejowska-Szypułka

Członkowie:

Pani dr hab Weronika Rupik

Pani dr Inga Mrzyk

Pan dr Tomasz Cichoń

Pan dr Tomasz Sawczyn

Pani mgr Karolina Kotara

Pani mgr Grażyna Stanek-Czerny

Pani mgr Aleksandra Burek

Pani Katarzyna Kleczko

Pan Kamil Gałązka

Pan Michael Bizuk

Sekretarz: mgr Natalia Czeczotka