LOKALNA KOMISJA ETYCZNA DS. DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH W KATOWICACH

UWAGA

Szanowni Państwo,

Od 01.01.2022 r. zmianie uległy druki wniosków. Wszystkie dokumenty składane od tej daty muszą być zgodne z nowymi wzorami, które znajdują się u dołu niniejszej strony oraz na stronie Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia

TERMINARZ

PLANOWANA DATA POSIEDZENIAUWAGI
19.01.2023Dokumenty proszę składać maksymalnie do 05.01.2023 r.
23.02.2023 Dokumenty proszę składać maksymalnie do 09.02.2023 r.
31.03.2023 Dokumenty proszę składać maksymalnie do 16.03.2023 r.
 Dokumenty proszę składać maksymalnie do
 Dokumenty proszę składać maksymalnie do
Dokumenty proszę składać maksymalnie do
Dokumenty proszę składać maksymalnie do
Dokumenty proszę składać maksymalnie do
Dokumenty proszę składać maksymalnie do
Dokumenty proszę składać maksymalnie do
Dokumenty proszę składać maksymalnie do
Dokumenty proszę składać maksymalnie do

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA W POLSCE CZĘŚCIOWO PRACUJEMY ZDALNIE.
W ZWIĄZKU Z TYM, WSZELKIE PYTANIA PROSZĘ KIEROWAĆ NA MAILA lub

Z poważaniem, Natalia Tadajska, Sekretarz LKE w Katowicach


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O PROGRAMIE ZNAJDOWANIA NOWEGO DOMU
DLA ZWIERZĄT UTRZYMYWANYCH PRZY ŻYCIU PO ZAKOŃCZENIU PROCEDURY

Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach informuje o możliwości znajdowania nowego domu dla zwierząt utrzymywanych przy życiu po zakończeniu procedury za pośrednictwem Fundacji Lab Rescue – Adopcje Zwierząt Laboratoryjnych. Warunki adopcji zwierząt oraz dane kontaktowe Fundacji Lab Rescue zostały określone w załączonej broszurze.


www.labrescue.pl

 —————————————————————————————————————-

SKŁAD LOKALNEJ KOMISJI ETYCZNEJ DS. DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH
w kadencji na lata 2020 – 2024 :

Przewodnicząca: Pani dr hab. Urszula Cegieła

Z-ca Przewodniczącej: Pani dr hab. Halina Jędrzejowska-Szypułka

Członkowie:

Pani dr hab. Weronika Rupik

Pani dr Inga Mrzyk

Pan dr Tomasz Cichoń

Pani dr Marta Przybyła

Pani mgr Marlena Drapalska-Grochowicz

Pani mgr Klaudia Kuraś

Pan mgr Marcin Więckowski

Pan mgr Piotr Szweda

Sekretarz: mgr Natalia Tadajska – (032) 208 36 42, ,

Przepisy:

U S TAWAz dnia 15stycznia 2015r.o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli

Rejestr Dostawców

Rejestr Użytkowników

Rejestr Hodowców

Dobre Praktyki – pliki do pobrania z KKE

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA NAUKI ISZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)zdnia 4 listopada 2015r.wsprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych wprocedurach oraz trybu przekazywania tych informacji

Szanowni Państwo,

Poniżej pliki do pobrania z OBOWIĄZUJĄCYMI OD 01.01.2022 r. wzorami dokumentów do Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Pozostałe wzory druków pozostają bez zmian. Wnioski złożone na poprzednich drukach będą traktowane jako złożone z błędem formalnym.