LOKALNA KOMISJA ETYCZNA DS. DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH W KATOWICACH

UWAGA

Szanowni Państwo,

Od 01.01.2022 r. zmianie uległy druki wniosków. Wszystkie dokumenty składane od tej daty muszą być zgodne z nowymi wzorami, które znajdują się u dołu niniejszej strony oraz na stronie Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia

TERMINARZ

PLANOWANA DATA POSIEDZENIAUWAGI
26.10.2023Dokumenty proszę składać maksymalnie do 12.10.2023 r.
23.11.2023 Dokumenty proszę składać maksymalnie do 10.11.2023 r.
14.12.2023 Dokumenty proszę składać maksymalnie do 01.12.2023 r.
24.01.2024 Dokumenty proszę składać maksymalnie do 10.01.2024 r.
28.02.2024 Dokumenty proszę składać maksymalnie do 14.02.2024 r.
21.03.2024Dokumenty proszę składać maksymalnie do 10.03.2024 r.
26.04.2024Dokumenty proszę składać maksymalnie do 12.04.2024 r.
27.05.2024Dokumenty proszę składać maksymalnie do 13.05.2024 r.
27.06.2024Dokumenty proszę składać maksymalnie do 13.06.2024 r.
25.07.2024Dokumenty proszę składać maksymalnie do 12.07.2024 r.

SZANOWNI PAŃSTWO,

WSZELKIE PYTANIA PROSZĘ KIEROWAĆ NA MAILA lub askorupa@sum.edu.pl

Z poważaniem, Aleksandra Skorupa, Sekretarz LKE w Katowicach


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O PROGRAMIE ZNAJDOWANIA NOWEGO DOMU
DLA ZWIERZĄT UTRZYMYWANYCH PRZY ŻYCIU PO ZAKOŃCZENIU PROCEDURY

Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach informuje o możliwości znajdowania nowego domu dla zwierząt utrzymywanych przy życiu po zakończeniu procedury za pośrednictwem Fundacji Lab Rescue – Adopcje Zwierząt Laboratoryjnych. Warunki adopcji zwierząt oraz dane kontaktowe Fundacji Lab Rescue zostały określone w załączonej broszurze.


www.labrescue.pl

 —————————————————————————————————————-

SKŁAD LOKALNEJ KOMISJI ETYCZNEJ DS. DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH
w kadencji na lata 2024 – 2028 :

Przewodnicząca: Pani dr hab. Urszula Cegieła

Z-ca Przewodniczącej: Pani dr Inga Mrzyk

Członkowie:

Pani dr hab. Weronika Rupik

Pani dr hab. Marita Pietrucha-Dutczak

Pan dr hab. Tomasz Cichoń

Pani dr Marta Przybyła

Pani dr Marlena Drapalska-Grochowicz

Pani mgr Klaudia Kuraś

Pani Kamila Mazur

Pani Wiktoria Rak

Sekretarz: mgr Aleksandra Skorupa – (032) 208 36 42, ,

Przepisy:

U S T A W A z dnia 15stycznia 2015r.o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

Rejestr Dostawców

Rejestr Użytkowników

Rejestr Hodowców

Dobre Praktyki – pliki do pobrania z KKE

Nietechniczne Streszczenia Doświadczeń – opracowane przez Komisję Europejską

Regulamin LKE w Katowicach

Szanowni Państwo,

Poniżej pliki do pobrania z OBOWIĄZUJĄCYMI OD 01.01.2022 r. wzorami dokumentów do Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Pozostałe wzory druków pozostają bez zmian. Wnioski złożone na poprzednich drukach będą traktowane jako złożone z błędem formalnym.

Wnioski użytkownik składa w trzech egzemplarzach w postaci papierowej (dokument doc., docx., czcionka Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1,15) oraz w formie elektronicznej zgodnej z wersją papierową na adres skrzynki elektronicznej Sekretarza lokalnej komisji.