Skład Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach

Przewodniczący: dr hab. Urszula Cegieła
Z-ca Przewodniczącego: dr hab. Halina Jędrzejowska-Szypułka
Członkowie:

 1. dr hab. Weronika Rupik,
 2. dr Inga Mrzyk,
 3. mgr Aleksandra Burek,
 4. mgr Ewa Pendzich,
 5. Katarzyna Kleczko,
 6. dr Tomasz Cichoń,
 7. dr Tomasz Sawczyn,
 8. mgr Kamil Gałązka,
 9. Michael Bizuk,
 10. mgr Karolina Kotara

Sekretarz: mgr Natalia Czeczotka

Właściwość miejscowa Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Katowicach

(zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach Dz. U. 2015, poz. 630)

obszar województwa śląskiego

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu wyłaniania ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli użytkownika w zakresie doświadczeń na zwierzętach oraz wysokości ich wynagrodzenia

Formularze składane do LKE

Przed wypełnianiem wniosków należy zapoznać się z Uchwałą Nr 14/2017 Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z dnia 15.12.2017 roku

Ważne

Dodatkowe druki obowiązujące dla wniosków składanych do Komisji od dnia 25.05.2018 r. w związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 1. RODO druk dla Kierownika jednostki wnioskującej o realizację danego doświadczenia na zwierzętach
 2. RODO druk dla osoby, która zaplanowała i jest odpowiedzialna za przeprowadzenie danego doświadczenia na zwierzętach
 3. RODO druk dla osoby wskazanej do kontaktu w zakresie danego doświadczenia na zwierzętach
 4. RODO druk dla Członka zespołu realizującego dane doświadczenie na zwierzętach
 5. RODO druk dla osoby odpowiedzialnej za dobrostan zwierząt w ramach danego doświadczenia na zwierzętach

Kompletne wnioski należy składać w Sekretariacie LKE w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, pok. 504, w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, w terminie 14 dni przed datą posiedzenia Komisji


Uwaga:

 1. Wniosek wypełnia się w formacie Word, czcionką Times New Roman, wielkość czcionki – 12, odstęp między wierszami – półtora;
 2. Wniosek powinien być napisany językiem zrozumiałym dla wszystkich członków lokalnej komisji etycznej.

Inne formularze

Kontakt

Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

tel. (32) 208-36-42 fax (32) 208-36-05 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.”>lke4@sum.edu.pl
Sekretarz komisji: – mgr Natalia Czeczotka