Wybierz obszar tematyczny z poniższej listy

Utrzymanie potencjału badawczego (Praca statutowa)

Dotacja w roku 2019:

Wniosek należy składać w 1 egz. do właściwego Dziekanatu w terminie do dnia 31 maja.

Dotacja w roku 2018:

SPRAWOZDANIA:

wypełniony formularz należy złożyć do właściwego Dziekanatu, a w wersji elektronicznej na adres e-mail:

I ETAP: Sprawozdanie I ETAP
II ETAP: Sprawozdanie II ETAP
III ETAP: Sprawozdanie III ETAP

Rozwój młodych naukowców

Dotacja w roku 2019:

Wniosek należy składać w 1 egz. do właściwego Dziekanatu w terminie do dnia 31 maja.

Dotacja w roku 2018:

SPRAWOZDANIA:

wypełniony formularz należy złożyć do właściwego Dziekanatu, a w wersji elektronicznej na adres e-mail:

I ETAP: Sprawozdanie I ETAP
II ETAP: Sprawozdanie II ETAP
III ETAP: Sprawozdanie III ETAP

Rozwój uczestników studiów doktoranckich

Dotacja w roku 2019:

Wniosek należy składać w 1 egz. do właściwego Dziekanatu w terminie do dnia 31 maja.

Dotacja w roku 2018:

SPRAWOZDANIA:

wypełniony formularz należy złożyć do właściwego Dziekanatu, a w wersji elektronicznej na adres e-mail:

I ETAP: Sprawozdanie I ETAP
II ETAP: Sprawozdanie II ETAP
III ETAP: Sprawozdanie III ETAP

Duża infrastruktura badawcza