Wybierz obszar tematyczny z poniższej listy

Utrzymanie potencjału badawczego (Praca statutowa)

Wnioskowanie na rok 2020:

Wniosek należy składać w 1 egz. do właściwego Dziekanatu w terminie do dnia 31 maja.

Realizacja potencjału badawczego w 2019 r.:

Dotacja w roku 2018:

SPRAWOZDANIA:

Wypełniony formularz należy złożyć do właściwego Dziekanatu, a w wersji elektronicznej na adres e-mail:

I ETAP: Sprawozdanie I ETAP do 14 lutego roku następującego po roku, w którym zawarto umowę
II ETAP: Sprawozdanie II ETAP do 31 października roku następującego po roku, w którym zawarto umowę
III ETAP: Sprawozdanie III ETAP do 30 listopada roku następującego dwa lata po roku, w którym zawarto umowę

Rozwój młodych naukowców

Wnioskowanie na rok 2020:

Wniosek należy składać w 1 egz. do właściwego Dziekanatu w terminie do dnia 31 maja.

Realizacja potencjału badawczego w 2019 r.:

Dotacja w roku 2018:

SPRAWOZDANIA:

wypełniony formularz należy złożyć do właściwego Dziekanatu, a w wersji elektronicznej na adres e-mail:

I ETAP: Sprawozdanie I ETAP
II ETAP: Sprawozdanie II ETAP
III ETAP: Sprawozdanie III ETAP

Rozwój uczestników studiów doktoranckich

Wnioskowanie na rok 2020:

Wniosek należy składać w 1 egz. do właściwego Dziekanatu w terminie do dnia 31 maja.

Realizacja potencjału badawczego w 2019 r.::

Dotacja w roku 2018:

SPRAWOZDANIA:

wypełniony formularz należy złożyć do właściwego Dziekanatu, a w wersji elektronicznej na adres e-mail:

I ETAP: Sprawozdanie I ETAP
II ETAP: Sprawozdanie II ETAP
III ETAP: Sprawozdanie III ETAP

Duża infrastruktura badawcza

Nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego

1. Zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach –

Uchwała Senatu SUM nr 43/2019
Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu
2. Zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – Uchwała Senatu SUM nr 44/2019
Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu

Powyższe uchwały dostępne są również w bazie aktów prawnych Uczelni pod adresem: http://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/uchwaly-i-zarzadzenia.