Wybierz obszar tematyczny z poniższej listy

Utrzymanie potencjału badawczego (Praca statutowa)

Wnioskowanie na rok 2020:

Wniosek należy składać w 1 egz. do właściwego Dziekanatu w terminie do dnia 31 maja.

Realizacja potencjału badawczego w 2019 r.:

Dotacja w roku 2018:

SPRAWOZDANIA:

Wypełniony formularz należy złożyć do właściwego Dziekanatu, a w wersji elektronicznej na adres e-mail:

I ETAP: Sprawozdanie I ETAP do 14 lutego roku następującego po roku, w którym zawarto umowę
II ETAP: Sprawozdanie II ETAP do 31 października roku następującego po roku, w którym zawarto umowę
III ETAP: Sprawozdanie III ETAP do 30 listopada roku następującego dwa lata po roku, w którym zawarto umowę

Rozwój młodych naukowców

Wnioskowanie na rok 2020:

Wniosek należy składać w 1 egz. do właściwego Dziekanatu w terminie do dnia 31 maja.

Realizacja potencjału badawczego w 2019 r.:

Dotacja w roku 2018:

SPRAWOZDANIA:

wypełniony formularz należy złożyć do właściwego Dziekanatu, a w wersji elektronicznej na adres e-mail:

I ETAP: Sprawozdanie I ETAP
II ETAP: Sprawozdanie II ETAP
III ETAP: Sprawozdanie III ETAP

Rozwój uczestników studiów doktoranckich

Wnioskowanie na rok 2020:

Wniosek należy składać w 1 egz. do właściwego Dziekanatu w terminie do dnia 31 maja.

Realizacja potencjału badawczego w 2019 r.::

Dotacja w roku 2018:

SPRAWOZDANIA:

wypełniony formularz należy złożyć do właściwego Dziekanatu, a w wersji elektronicznej na adres e-mail:

I ETAP: Sprawozdanie I ETAP
II ETAP: Sprawozdanie II ETAP
III ETAP: Sprawozdanie III ETAP

Duża infrastruktura badawcza