CENTRUM NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

w ramach Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej działają 3 sekcje:

 • Sekcja ds. Rozwoju Naukowego
 • Sekcja ds. Badań Naukowych
 • Sekcja ds. Kształcenia Doktorantów
mgr Mariusz Miśkiewicz

tel. 32 208 35 53

e-mail:

p.o. Kierownika Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej
p.o. Kierownika Sekcji ds. Rozwoju Naukowego
mgr Ewelina Święszek

tel. 32 208 35 36

e-mail:

p.o. Kierownika Sekcji ds. Badań Naukowych
mgr inż. Monika Mielcarz

tel. 32 208 36 89

e-mail:

Kierownik Sekcji ds. Kształcenia Doktorantów
SEKCJA DS. ROZWOJU NAUKOWEGO
mgr Mariusz Miśkiewicz

p.o. Kierownika Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej
p.o. Kierownika Sekcji ds. Rozwoju Naukowego
tel: 32 208 3553

 • koordynacja realizacji zadań przez Sekcję ds. Rozwoju Naukowego Centrum Nauki
  i Współpracy Międzynarodowej
mgr Magdalena Golczyk-Dudek

tel: 32 208 3553

 • obsługa administracyjno-techniczna  posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej dla nauk
  o zdrowiu oraz Rady Dyscypliny Naukowej dla nauk farmaceutycznych
mgr Izabela Kupny

tel: 32 208 3553

 • obsługa administracyjno-techniczna Sekcji oraz posiedzeń właściwych Rad
Sonia Heyn

Wydział Nauk Medycznych
w Zabrzu

tel:32 370 5292

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne oraz interdyscyplinarnych, w tym w zakresie opłat za te postępowania
 • prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami habilitacyjnymi rozpoczętymi przed 30 września 2019 r. w byłym Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (od 1 października 2019 r. Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu), w tym w zakresie opłat za te przewody i postępowania
mgr Barbara Iglińska

Wydział Nauk Medycznych
w Zabrzu

tel:32 370 5292

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne oraz interdyscyplinarnych, w tym w zakresie opłat za te postępowania
 • prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami habilitacyjnymi rozpoczętymi przed 30 września 2019 r. w byłym Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (od 1 października 2019 r. Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu), w tym w zakresie opłat za te przewody i postępowania
Jolanta Kotas

Wydział Nauk Medycznych
w Katowicach

tel: 32 208 8671

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne oraz interdyscyplinarnych
 • prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi rozpoczętymi przed
  30 września 2019 r. w byłym Wydziale Lekarskim w Katowicach (od 1 października 2019 r. Wydział Nauk Medycznych w Katowicach), w tym w zakresie opłat za te przewody i postępowania
mgr Aleksandra Kusio

Wydział Nauk Medycznych
w Katowicach

tel: 32 208 8671

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne oraz interdyscyplinarnych
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniami habilitacyjnymi rozpoczętymi przed 30 września 2019 r. w byłym Wydziale Lekarskim w Katowicach, w tym w zakresie opłat za te przewody i postępowania
mgr Jakub Grzyb

Wydział Nauk o Zdrowiu
w Katowicach

tel: 32 208  8756

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz interdyscyplinarnych, w tym w zakresie opłat za te postępowania
 • prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami habilitacyjnymi rozpoczętymi przed 30 września 2019 r. w byłym Wydziale Nauk
  o Zdrowiu w Katowicach, w tym w zakresie opłat za te przewody i postępowania
Marta Sobczyk-Czerner

Wydział Nauk o Zdrowiu
w Katowicach

tel: 32 208  8756

(z Sekcji ds. Kształcenia Doktorantów)

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz interdyscyplinarnych, w tym w zakresie opłat za te postępowania
 • prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami habilitacyjnymi rozpoczętymi przed 30 września 2019 r. w byłym Wydziale Nauk
  o Zdrowiu w Katowicach, w tym w zakresie opłat za te przewody i postępowania
mgr Weronika Urzędowska

Wydział Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu

tel: 32 364 1145
32 364 1134

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne, nauki farmaceutyczne oraz interdyscyplinarnych, w tym w zakresie opłat za te postępowania
 • prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami habilitacyjnymi rozpoczętymi przed 30 września 2019 r. w byłym Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, w tym
  w zakresie opłat za te przewody i postępowania
Małgorzata Jankowska


mgr Katarzyna Wylotek
(w zastępstwie)

Wydział Nauk o Zdrowiu
w Bytomiu

tel: 32 397 65 47

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań habilitacyjnych w dyscyplinie nauki o zdrowiu oraz interdyscyplinarnych, w tym w zakresie opłat za te postępowania
 • prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami habilitacyjnymi rozpoczętymi przed 30 września 2019 r. w byłym Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu, w tym w zakresie opłat za te przewody i postępowania
CENTRUM NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
SEKCJA DS. BADAŃ NAUKOWYCH
mgr Ewelina Święszek

p.o. Kierownika Sekcji ds. Badań Naukowych
Sekretarz
Senackiej Komisji ds. Nauki

tel: 32 208 3590

 • koordynacja realizacji zadań przez Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej
 • koordynacja realizacji zadań przez Sekcję ds. Rozwoju Naukowego
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO-BADAWCZA
mgr Aleksandra Skorupa

tel: 32 208 3590

 • realizacja zamówień na usługi dla realizacji projektów badawczych, prowadzonych
  w ramach utrzymania i rozwoju potencjału badawczego, w tym na publikacje
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
mgr Martyna Radosz

tel: 32 208 3536

 • wsparcie pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej poprzez wykonywanie czynności administracyjno-technicznych w zakresie realizacji projektów naukowych w ramach utrzymania i rozwoju potencjału badawczego w zakresie Wydziałów Nauk Medycznych,
 • koordynowanie procesu sprawozdawczości z realizacji projektów naukowych w ramach utrzymania i rozwoju potencjału badawczego w zakresie Wydziałów Nauk Medycznych,
 • obsługa administracyjna procesu wnioskowania o finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju albo specjalnej infrastruktury informatycznej,
mgr Marcin Grzelec

tel: 32 208 3540
fax: 32 208 3605

 • obsługa administracyjna Prorektora ds. Nauki,
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem porozumień z zagranicznymi jednostkami naukowymi i monitorowanie ich realizacji
mgr Karolina Senderak

tel: 32 208 3540
fax: 32 208 3605

OBSŁUGA KOMISJI BIOETYCZNEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH ORAZ LOKALNEJ KOMISJI DS. DOŚWIADCZEŃ
NA ZWIERZĘTACH

mgr Natalia Czeczotka

tel: 32 208 3642
fax: 32 208 3694

 • obsługa Komisji Bioetycznej SUM w zakresie badań naukowych SUM
 • Sekretarz Lokalnej Komisji  Etycznej ds. Doświadczeń
  na Zwierzętach w Katowicach z siedzibą w SUM
mgr Agnieszka Pradella

tel: 32 208 35 46
fax: 32 208 3694

 • obsługa Komisji Bioetycznej SUM w zakresie badań realizowanych
  przez pracowników SUM na zlecenie przez podmioty zewnętrzne
SEKCJA DS. KSZTAŁCENIA DOKTORANTÓW
mgr inż. Monika Mielcarz

Kierownik Sekcji
tel:32 208 3689

 • nadzór nad działalnością Sekcji ds. Kształcenia Doktorantów
 • obsługa administracyjna Dyrektora Szkoły Doktorskiej
mgr Katarzyna Budzyńska

Rektorat
tel:32 208 3689

 • obsługa administracyjna Dyrektora Szkoły Doktorskiej i Rady Szkoły Doktorskiej
 • prowadzenie spraw i obsługa administracyjna Sekcji
Ewa Lieber

Kolegium Szkoły Doktorskiej
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

tel: 32 208 8671

 • prowadzenie spraw i kompleksowa obsługa administracyjna doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej w ramach Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk Medycznych
  w Katowicach
mgr Renata Rosińska

Kolegium Szkoły Doktorskiej
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

tel: 32 370 5266

 • prowadzenie spraw i kompleksowa obsługa administracyjna doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej w ramach Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk Medycznych
  w Zabrzu
mgr Anna Jermakowicz

Kolegium Szkoły Doktorskiej
Wydziału Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu

tel:32 364 1118

 • prowadzenie spraw i kompleksowa obsługa administracyjna doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej w ramach Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Marta
Sobczyk-Czerner

Kolegium Szkoły Doktorskiej
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

tel:32 208 8590

 • prowadzenie spraw i kompleksowa obsługa administracyjna doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej w ramach Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach