Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej

CENTRUM NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
mgr Beata Chmielewska

Kierownik Centrum
tel: 32 208 3689

 • koordynacja realizacji zadań przez Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO-BADAWCZA
mgr Ewelina Święszek

Z-ca Kierownika Centrum
Sekretarz
Senackiej Komisji ds. Nauki
tel:32 208 3690

 • Sekretarz Senackiej Komisji ds. Nauki, zabezpieczanie warunków dla realizacji
  zadań Senackiej Komisji ds. Nauki
mgr Aleksandra Skorupa

tel: 32 208 3690

 • realizacja zamówień na usługi dla realizacji projektów badawczych, prowadzonych
  w ramach utrzymania i rozwoju potencjału badawczego, w tym na publikacje
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
mgr Danuta    Prokop

tel: 32 208 3531
fax: 32 208 3605

 • obsługa administracyjna Prorektora ds. Nauki
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem porozumień z zagranicznymi
  jednostkami naukowymi i monitorowanie ich realizacji
mgr Martyna Radosz

tel: 32 208 3536

 • wsparcie pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział
  w prowadzeniu działalności naukowej poprzez wykonywanie czynności
  administracyjno-technicznych w zakresie realizacji projektów naukowych
  w ramach utrzymania i rozwoju potencjału badawczego
 • obsługa administracyjna procesu wnioskowania o finansowanie utrzymania
  aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali
  kraju albo specjalnej infrastruktury informatyczne
mgr Joanna Rozbicka

tel: 32 208 35 40

 • wsparcie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowanych w ramach
  stypendiów i konkursów,
 • wsparcie w zakresie rozliczania środków uzyskanych w ramach programu
  Działalność Upowszechniająca Naukę,
 • wsparcie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków uzyskanych w ramach
  programu Społeczna odpowiedzialność nauki,
 • obsługa ewidencji wniosków o wykonywaniu w ramach stosunku pracy czynności
  noszących znamiona pracy twórczej,
 • koordynowanie procesu sprawozdawczości z realizacji projektów naukowych
  w ramach utrzymania i rozwoju potencjału badawczego

OBSŁUGA KOMISJI BIOETYCZNEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH ORAZ LOKALNEJ KOMISJI DS. DOŚWIADCZEŃ
NA ZWIERZĘTACH

mgr Natalia Czeczotka

tel: 32 208 3642
fax: 32 208 3694

 • obsługa Komisji Bioetycznej SUM w zakresie badań naukowych SUM
 • Sekretarz Lokalnej Komisji  Etycznej ds. Doświadczeń
  na Zwierzętach w Katowicach z siedzibą w SUM
mgr Agnieszka Pradella

tel: 32 208 35 46
fax: 32 208 3694

 • obsługa Komisji Bioetycznej SUM w zakresie badań realizowanych
  przez pracowników SUM na zlecenie przez podmioty zewnętrzne

Sekcja ds. Rozwoju Naukowego

SEKCJA DS. ROZWOJU NAUKOWEGO
mgr Klaudia Libront

Kierownik Sekcji
tel:32 208 3553

 • koordynacja realizacji zadań przez Sekcję ds. Rozwoju Naukowego Centrum Nauki
  i Współpracy Międzynarodowej
mgr Magdalena Golczyk-Dudek

tel: 32 208 3553

 • obsługa administracyjno-techniczna  posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej dla nauk
  o zdrowiu oraz Rady Dyscypliny Naukowej dla nauk farmaceutycznych
mgr Mariusz Miśkiewicz

tel: 32 208 3553

 • obsługa administracyjno-techniczna posiedzeń Rady Dziedziny Naukowej oraz Rady Dyscypliny Naukowej dla nauk medycznych
mgr Krystyna Bartkowiak

Wydział Nauk Medycznych
w Zabrzu

tel:32 370 5292

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne oraz interdyscyplinarnych, w tym w zakresie opłat za te postępowania
 • prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami habilitacyjnymi rozpoczętymi przed 30 września 2019 r. w byłym Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (od 1 października 2019 r. Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu), w tym w zakresie opłat za te przewody i postępowania
Sonia Heyn

Wydział Nauk Medycznych
w Zabrzu

tel:32 370 5292

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne oraz interdyscyplinarnych, w tym w zakresie opłat za te postępowania
 • prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami habilitacyjnymi rozpoczętymi przed 30 września 2019 r. w byłym Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (od 1 października 2019 r. Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu), w tym w zakresie opłat za te przewody i postępowania
mgr Barbara Iglińska

Wydział Nauk Medycznych
w Zabrzu

tel:32 370 5292

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne oraz interdyscyplinarnych, w tym w zakresie opłat za te postępowania
 • prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami habilitacyjnymi rozpoczętymi przed 30 września 2019 r. w byłym Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (od 1 października 2019 r. Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu), w tym w zakresie opłat za te przewody i postępowania
Jolanta Kotas

Wydział Nauk Medycznych
w Katowicach

tel: 32 208 8671

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne oraz interdyscyplinarnych
 • prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi rozpoczętymi przed
  30 września 2019 r. w byłym Wydziale Lekarskim w Katowicach (od 1 października 2019 r. Wydział Nauk Medycznych w Katowicach), w tym w zakresie opłat za te przewody i postępowania
Elżbieta
Bendkowska-Pluta

Wydział Nauk Medycznych
w Katowicach

tel: 32 208 8663

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne oraz interdyscyplinarnych
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniami habilitacyjnymi rozpoczętymi przed 30 września 2019 r. w byłym Wydziale Lekarskim w Katowicach, w tym w zakresie opłat za te przewody i postępowania
Mariola Wszeborowska

Wydział Nauk o Zdrowiu
w Katowicach

tel: 32 208  8756

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz interdyscyplinarnych, w tym w zakresie opłat za te postępowania
 • prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami habilitacyjnymi rozpoczętymi przed 30 września 2019 r. w byłym Wydziale Nauk
  o Zdrowiu w Katowicach, w tym w zakresie opłat za te przewody i postępowania
Mariola
Basak

Wydział Nauk o Zdrowiu
w Katowicach

tel: 32 208 8590

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz interdyscyplinarnych, w tym w zakresie opłat za te postępowania
 • prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami habilitacyjnymi rozpoczętymi przed 30 września 2019 r. w byłym Wydziale Nauk
  o Zdrowiu w Katowicach, w tym w zakresie opłat za te przewody i postępowania
Elżbieta
Ramos

Wydział Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu

tel: 32 364 1145
32 364 1134

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki medyczne, nauki farmaceutyczne oraz interdyscyplinarnych, w tym w zakresie opłat za te postępowania
 • prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami habilitacyjnymi rozpoczętymi przed 30 września 2019 r. w byłym Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, w tym
  w zakresie opłat za te przewody i postępowania
Małgorzata Jankowska

Wydział Nauk o Zdrowiu
w Bytomiu

tel: 32 397 65 47

 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem w SUM postępowań habilitacyjnych w dyscyplinie nauki o zdrowiu oraz interdyscyplinarnych, w tym w zakresie opłat za te postępowania
 • prowadzenie spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami habilitacyjnymi rozpoczętymi przed 30 września 2019 r. w byłym Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu, w tym w zakresie opłat za te przewody i postępowania

Sekcja ds. Kształcenia Doktorantów

SEKCJA DS. KSZTAŁCENIA DOKTORANTÓW
mgr inż. Monika Mielcarz

Kierownik Sekcji
tel:32 208 3689

 • nadzór nad działalnością Sekcji ds. Kształcenia Doktorantów
 • obsługa administracyjna Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Ewa Lieber

Kolegium Szkoły Doktorskiej
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

tel: 32 208 8671

 • prowadzenie spraw i kompleksowa obsługa administracyjna doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej w ramach Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk Medycznych
  w Katowicach
mgr Renata Rosińska

Kolegium Szkoły Doktorskiej
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

tel: 32 370 5266

 • prowadzenie spraw i kompleksowa obsługa administracyjna doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej w ramach Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk Medycznych
  w Zabrzu
mgr Anna Jermakowicz

Kolegium Szkoły Doktorskiej
Wydziału Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu

tel:32 364 1118

 • prowadzenie spraw i kompleksowa obsługa administracyjna doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej w ramach Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
mgr Mariola
Basak

Kolegium Szkoły Doktorskiej
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

tel:32 208 8590

 • prowadzenie spraw i kompleksowa obsługa administracyjna doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej w ramach Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach