Logo HRUprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 28/2015 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci SUM mają prawo do korzystania z całej infrastruktury badawczej będącej własnością Uczelni tj. infrastruktury budowlanej, wyposażenia i urządzeń służących do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na zasadach określonych we wskazanym Regulaminie:

http://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=1065

W celu optymalizacji mechanizmów efektywnego wykorzystania specjalistycznej aparatury badawczej zachęcamy do korzystania z powyższej bazy.