Zasady etyczne i organizacyjne badań naukowych prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Do badań naukowych, prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają zastosowanie uchwalone przez Senat SUM Zasady etyczne i organizacyjne badań naukowych prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (tutaj).

Zasady etyczne obowiązują wszystkich, którzy za zgodą Uniwersytetu realizują zadania badawcze na jego obszarze (dotyczy to przede wszystkim pracowników, doktorantów, studentów).

Uchwalone zasady etyczne stanowią swoisty kodeks, określający w szczególności:

 1. dobre praktyki w badaniach naukowych i zasady pracy w zespołach badawczych
  (w tym:
 2. obowiązki kierownika badań,
 3. praktyki dotyczące postępowania z danymi naukowymi,
 4. zasady organizacyjne pomagające ustrzec się naukowej nierzetelności,
 5. praktyki dotyczące procedur badawczych,
 6. praktyki autorskie i wydawnicze,
 7. odpowiedzialność współautorów,
 8. sposób rozwiązywania konfliktu pomiędzy wolnością informacji a tajemnicą służbową,
 9. problematykę wolności akademickiej w obronie wolności nauki,
 10. praktyki dotyczące recenzowania i opiniowania,
 11. praktyki dotyczące formowania młodej kadry,
 12. praktyki dotyczące relacji ze społeczeństwem
 13. sposobu unikania konfliktu interesów;
 14. problematykę „oszustwa naukowego” oraz innych niewłaściwych zachowań.