Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że biorąc pod uwagę przeprowadzoną przez poszczególne jednostki SUM weryfikację niezakończonych do końca ubiegłego roku procedur dotyczących złożonych przez Wykonawców/Kierowników jednostek zamówień na zakupy, dostawy lub usługi, w których wskazano jako źródło finansowania umowy statutowe oraz młodych naukowców zawarte w roku 2021, postanawia się przedłużyć ich termin obowiązywania finansowego do dnia 31.12.2024 r.

Jednocześnie zastrzega się, że ww. przedłużenie służy wyłącznie zakończeniu trwających w Uczelni procedur bez możliwości składania nowych zamówień.

Przypominamy, że wszelkie Państwa dyspozycje powinny być przesłane do Uczelni w terminach gwarantujących ich realizację oraz, że przedłużenie finansowe nie jest tożsame z przedłużeniem w zakresie merytorycznym (obowiązkiem sprawozdawczym z realizacji zadań badawczych).

Z wyrazami szacunku

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. n.med. Katarzyna Mizia-Stec

Kwestor SUM

Irena Palkij