Wprowadzone przez Marcin Grzelec

Granty badawcze – granty krótkoterminowe – DAAD Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza do udziału w programie stypendialnym na rok akademicki 2022/2023 skierowanym do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich Uczelni. Program zakłada pobyt w Niemczech na uczelni wyższej lub w innym instytucie naukowym. Oferta jest bardzo interesująca, zachęcamy do udziału w programie. Wszystkie informacje, w tym terminy składania wniosków i […]

Komunikat w sprawie konkursu Popularyzator Nauki 2021

Uprzejmie informujemy o trwającej 17. edycji konkursu Popularyzator Nauki, w ramach którego nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, popularyzujące naukę wśród Polaków, pomagają innym zrozumieć zjawiska zachodzące wokół człowieka i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką. Nagrody będą przyznawane w kategoriach: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja oraz Media. W kategorii Naukowiec mogą zgłaszać się […]

Komunikat w sprawie programu stypendialnego DAAD Networking Tour “AI in Medicine”

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie od Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) do zgłaszania aplikacji w ramach programu stypendialnego pn. DAAD Networking Tour “AI in Medicine”, dotyczącego obszaru zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie. Program ten umożliwia uczestnictwo w networkingowym Tygodniu Sieci Wirtualnej Postdoc-Net, który odbędzie się w formie zdalnej w dniach od 13 do […]