Wprowadzone przez Marcin Grzelec

Nabór do programu im. Stanisława Ulama NAWA

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór do Programu im. Stanisława Ulama NAWA, którego celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych poprzez zachęcenie zagranicznych naukowców do udziału w badaniach naukowych i dydaktycznych w Polsce, a także nawiązanie lub pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami, wzmacniając tym samym potencjał naukowy polskich […]

Komunikat w sprawie naboru do Programu „Profesura NAWA” przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór do Programu Profesura NAWA, którego celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni poprzez zachęcenie zagranicznych naukowców do udziału w badaniach naukowych i dydaktycznych w Polsce, a także nawiązanie lub pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami, wzmacniając tym samym potencjał naukowy polskich jednostek. Program skierowany jest do instytucji polskiego systemu […]

Komunikat w sprawie naboru do Programu im. Stanisława Ulama przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór do Programu im. Stanisława Ulama, którego celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni poprzez zachęcenie zagranicznych naukowców do udziału w badaniach naukowych i dydaktycznych w Polsce, a także nawiązanie lub pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami, wzmacniając tym samym potencjał naukowy polskich jednostek. Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od […]

Komunikat w sprawie naboru do Programu „Profesura NAWA” przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór do Programu Profesura NAWA, którego celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni poprzez zachęcenie zagranicznych naukowców do udziału w badaniach naukowych i dydaktycznych w Polsce, a także nawiązanie lub pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami, wzmacniając tym samym potencjał naukowy polskich jednostek. Program skierowany jest do instytucji polskiego systemu […]

III Kongres Statystyki Polskiej

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w III Kongresie Statystyki Polskiej, która odbędzie się w formie stacjonarnej w dniach 26-28 kwietnia 2022 roku w Krakowie, z okazji 110-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Kongres organizowany jest przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Wydarzenie jest dedykowane dla środowisk akademickich, ekspertów krajowych i […]