Obowiązek składania oświadczeń

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi co do obowiązku składania oświadczeń:

  1. o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie,
  2. upoważniające podmiot do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, czyli tzw. liczby N,
  3. upoważniające dany podmiot do wykazania jego osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin,

których wzory zostały określone w Zarządzeniu JM Rektora SUM nr 207/2018 w sprawie: wprowadzenia wzorów oświadczeń dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzących działalność naukową i osób biorących udział w jej prowadzeniu, przedstawiamy Państwu materiały, które zawierają informacje w zakresie praktycznych rozwiązań i mogą stanowić pomoc przy wypełnianiu ww. dokumentów.

Ponadto, informacje w ww. zakresie będą udzielane drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: oraz czatu dostępnego na stronie www.nauka.sum.edu.pl w godzinach czasu pracy Rektoratu SUM: 7:30-15:30 w dni robocze (poniedziałek-piątek). Poza godzinami czasu pracy, uprzejmie prosimy o kontakt na wskazany email, co pozwoli na niezwłocznie udzielenie odpowiedzi.

Uruchomiona została również specjalna infolinia dla potrzeb bezpośredniego kontaktu w ww. zakresie z pracownikami Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM. Numer telefonu: (32) 208-35-36.

Załączniki:

  1. “Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik”
  2.   Komunikat MNISW w sprawie oświadczeń, dostępny: https://www.gov.pl/web/nauka/konstytucja-dla-nauki-komunikat-w-sprawie-oswiadczen