Nr umowy Temat w j. polskim Temat w j. angielskim
KNW-1-001/K/7/O Zastosowanie obrazowania hiperspektralnego w optymalizacji laserowych zabiegów dermatologicznych oraz innych zabiegów małoinwazyjnych z zakresu medycyny estetycznej The use of hyperspectral imaging in the optimization of laser dermatological treatments and other minimally invasive procedures in the field of aesthetic medicine.
KNW-1-002/K/7/O Wpływ inkretyn na proliferację i apoptozę komórek nowotworowych The influence of incretin mimetics on cancer cells proliferation and apoptosis.
KNW-1-003/N/7/K Zonulina – czy może pomóc w ocenie stanu jelit noworodka urodzonego przedwcześnie w aspekcie zagrożenia martwiczym zapaleniem jelit (NEC)
KNW-1-004/N/7/O Ocena zależności pomiędzy stężeniem sklerostyny i uznanych markerów obrotu kostnego u chorych hemodializowanych z przewlekłą niewydolnością nerek Relationship between plasma level of sclerostin and established markers of bone turnover in hemodialysis patients with chronic renal failure.
KNW-1-005/N/7/O Witamina D i markery obortu kostnego a stan odżywienia i zaburzenia hormonalne u kobiet z zespołem policystycznych jajników Vitamin D and bone turnover markers and nutritional status and hormonal disturbances in women with policystic ovarian syndrome.
KNW-1-006/K/7/I Ocena sekrecji czynników immunomodulacyjnych przez komórki izolowane z owodni łożyska ludzkiego w warunkach hodowli na podłożach zawierających rekombinowane lamininy LN111 i LN511 Assessment of immunomodulatory factors’ secretion by cells isolated from human placenta and cultured on recombinant laminin LN111 and LN511.