Uchwała podjęta przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 04.06.2020 (głosowanie elektroniczne)

  • Uchwała 4/2020 Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w sprawie zatwierdzenia działań wskazanych w protokole z głosowania korespondencyjnego Komisji do spraw wnioskowania, podziału subwencji na utrzymanie potencjału badawczego, realizacji oraz oceny finansowania zadań badawczych Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych SUM, które odbyło się w terminie od 27.04.2020 r. do 30.04.2020 r.