Uchwała podjęta przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 15.10.2020 r.

Nr uchwały data w sprawie
6/2020 15.10.2020 w sprawie sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych ujętych w planie badań naukowych na rok 2020 w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.