Uchwała podjęta przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 17.03.2020 (głosowanie elektroniczne)

  • Uchwała 2/2020 Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w sprawie zatwierdzenia rozliczenia merytorycznego prac statutowych oraz prac naukowo-badawczych doktorantów oraz młodych naukowców za rok 2017 i 2018.