Uchwała podjęta przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 25.03.2020 (głosowanie elektroniczne)

  • Uchwała 3/2020 Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w sprawie zatwierdzenia rozliczenia merytorycznego prac statutowych oraz prac naukowo-badawczych doktorantów oraz młodych naukowców za rok 2019 oraz oceny III etapu pracy statutowej zawartej w 2014.