Uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 25.06.2020

  • Uchwała 5/2020 Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Annie Empel.