Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w dniu 16.12.2019 r.

 

  • Uchwała nr 1/2019 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sprawie: uchwalenia Regulaminu działalności Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.