Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 01.06.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
5/2023 01.06.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr Bartosza Pawełczaka
6/2023 01.06.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Klaudii Banach
7/2023 01.06.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Justynie Kowalskiej
8/2023 01.06.2023 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr n. farm. Klaudii Banach
9/2023 01.06.2023 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr n. farm. Justyny Kowalskiej