Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 02.06.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
11/2022 02.06.2022 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, wszczętego na wniosek dr Jakuba Roka
12/2022 02.06.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Darii Madej-Knysak
13/2022 02.06.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Darii Madej-Knysak
14/2022 02.06.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (toksykologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny i farmacji), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Darii Madej-Knysak
15/2022 02.06.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Jerzego Potyki
16/2022 02.06.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Jerzego Potyki
17/2022 02.06.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (farmakologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny i farmacji), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Jerzego Potyki
18/2022 02.06.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Piotra Klimy
19/2022 02.06.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Piotra Klimy