Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 03.11.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
28/2022 03.11.2022 powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, wszczętym na wniosek dr Jakuba Roka
29/2022 03.11.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr inż. Bartoszowi Błońskiemu
30/2022 03.11.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr n. farm. Bartosza Błońskiego