Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 05.07.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
20/2022 05.07.2022 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Zuzannie Rzepce
21/2022 05.07.2022 w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr n farm Zuzanny Rzepki
22/2022 05.07.2022 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do  przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (farmakoekonomika), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny i farmacji), języka nowożytnego (język rosyjski) w przewodzie doktorskim mgr Piotra Klimy.
23/2022 05.07.2022 w sprawie sposobu podziału środków finansowych zadań badawczych młodych naukowców ujętych w Planie badań na rok 2022 w w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.
24/2022 05.07.2022 w sprawie sposobu podziału środków finansowych zadań badawczych pracowników ujętych w Planie badań na rok 2022 w w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.