Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 07.04.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
3/2022 07.04.2022 w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, wszczętym na wniosek dr Moniki Kadeli-Tomanek 
4/2022 07.04.2022 w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk  o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Karolowi Juszczykowi 
5/2022 07.04.2022 w sprawie: wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Bartosza  Pawełczaka
6/2022 07.04.2022 w sprawie: wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Bartosza Pawełczaka
7/2022 07.04.2022 w sprawie: wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (farmakologia), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny i farmacji), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Bartosza Pawełczaka
8/2022 07.04.2022 w sprawie: zmiany Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2022 prace realizowane przez młodych naukowców w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
9/2022 07.04.2022 w sprawie: zmiany Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2022 prace realizowane przez pracowników w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
10/2022 07.04.2022 w sprawie: zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych oraz prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodych naukowców