Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 08.09.2021 r.

Nr uchwały data w sprawie
14/2021 08.09.2021 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Monice Michalak
15/2021 08.09.2021 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aldony Mineckiej
16/2021 08.09.2021 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Dawida Heczko
17/2021 08.09.2021 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Doroty Smolińskiej-Kondli.