Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 09.02.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
1/2023 09.02.2023 zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr farm. Jacka Szczepańskiego
2/2023 09.02.2023 umorzenia przewodu doktorskiego mgr Barbary Ogłódek